Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2021

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.

Foto: Naturvernforbundet

E39 over Svartløken eller Ørskogfjellet? Spørsmålet er feil stilt

21.02.2018 | Sist oppdatert: 21.02.2018

Naturvernforbundet er svært kritiske til Statens vegvesen si tilleggshøyring av konseptvalutgreiing for E39 mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes. Tilleggsutgreiinga ser ut til å vere laga med eit veldig snevert mål for øye, nemleg kortare reisetid for personbilar mellom Molde og Ålesund. Slik Naturvernforbundet ser det, har både Statens vegvesen og politikarane ansvaret for å sikre ei rad andre viktige samfunnsmål, som å redusere klimagassutsleppa, få fleire reisande over på kollektivtrafikk, bevare naturmangfaldet og leggje til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 75 artikler