Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Strandsoneinngrep på Nerås i Vestnes: Naturvernforbundet klagar på reguleringsplan

Strandsoneinngrep på Nerås i Vestnes: Naturvernforbundet klagar på reguleringsplan

14.01.2010:

Vestnes kommune har vedtatt en reguleringsplan for et område på Nerås. Her skal det etableres campingplass med oppstillingsplasser for bobiler/campingvogner, servicebygg, sanitæranlegg og utleiehytter. Naturvernforbundet klager på vedtaket. Begrunnelsen for klagen er at det regulerte området ligger innenfor 100-metersbeltet ved sjøen, på dyrket mark og i et viktig frilufts- og kulturminneområde.

Viser fra 33 til 36 av totalt 75 artikler