Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Naturvernforbundet klagar på løyve til vassuttak i Skorgeelva

Naturvernforbundet klagar på løyve til vassuttak i Skorgeelva

21.12.2009:

Våren 2009 ytra Naturvernforbundet i Vestnes seg kritisk til søknaden frå skisenteret på Ørskogfjellet om å få løyve til å ta ut vatn frå Skorgeelva til bruk i snøkanonane. Heilt tilfeldig blei Naturvernforbundet nyleg gjort kjent med at NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - har behandla ei sak og gitt løyve til slikt uttak. Naturvernforbundet klagar på vedtaket og på saksbehandlinga til NVE.

Strandsonepolitikken i Vestnes

Strandsonepolitikken i Vestnes

01.12.2009:

Naturvernforbundet i Vestnes har skrevet brev til Miljøverndepartementet om strandsonepolitikken i Vestnes kommune. Bakgrunnen er at departementet har forslått nye planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Naturvernforbundet ber i brevet om at Vestnes kommune blir plassert i riktig kategori i forhold til presset på gjenværende strandsone i kommunen.

Viser fra 41 til 44 av totalt 75 artikler