Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Velkommen støtte til naturvernarbeid for barn og unge i Vestnes

Velkommen støtte til naturvernarbeid for barn og unge i Vestnes

25.09.2009:

For å støtte Naturvernforbundet sitt arbeid har Kulturavdelinga i Møre og Romsdal Fylke støttet Naturvernforbundet i Vestnes med kr 10.000,-. Disse midlene kommer meget godt med for å lette Naturvernforbundets arbeid. Naturvernforbundet i Vestnes retter en stor takk til Møre og Romsdal fylke for disse midlene.

Naturvernforbundet vil ikkje byggje ned Bårdsnesosen i Tomrefjord

Naturvernforbundet vil ikkje byggje ned Bårdsnesosen i Tomrefjord

22.08.2009:

Bårdsnesosen er eit mykje brukt rekreasjons- og friluftsområde. Det er utarbeidd ein plan som har som formål å leggje til rette for bustadbygging, naustområde og småbåthamn. For at osen framleis skal vere eit attraktivt og lett tilgjengeleg område for allmenta, meiner Naturvernforbundet det ikkje bør oppførast privatiserande bygningar nærare enn 100 meter frå sjøen.

Viser fra 45 til 48 av totalt 74 artikler