Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Vassuttak frå Skorgeelva: Konsekvensane må utgreiast

Vassuttak frå Skorgeelva: Konsekvensane må utgreiast

05.05.2009:

Ørskogfjell skisenter har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få ta ut vatn frå Skorgeelva for snøproduksjon. I fråsegna si til NVE krev Naturvernforbundet i Vestnes at saka blir vurdert til å vere konsesjonspliktig. Som eitt minimumskrav bør det ordnas ei undersøking som er tilsvarande kva som krevst av småkraftverka, når det gjeld det biologiske mangfaldet i influensområdet.

Naturvernforbundet krev opprydding i Skorgeelva i Vestnes

Naturvernforbundet krev opprydding i Skorgeelva i Vestnes

17.04.2009:

Naturvernforbundet i Vestnes har gjort fleire synfaringer i Skorgedalen og registrert alle dei ulovlege avfallsplassane langs Skorgeelva. - Vi er sjokkerte over omfanget av ulovleg dumping, seier Bernt Gjelsten, leiar i Naturvernforbundet i Vestnes. - No krev vi at Vestnes kommune sørger for opprydding.

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Vestnes

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Vestnes

27.01.2009:

Det første vanlege årsmøtet i Naturvernforbundet i Vestnes blir halde onsdag 25. februar kl. 1900 i Kommunestyresalen på Vestnes kommunehus. I løpet av det første året lokallaget har vore i drift, har dei klart å bli 72 medlemmer, men målet er 100 i 2009.

Viser fra 49 til 52 av totalt 74 artikler