Du er her:

Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes er for tida ikkje aktivt. Kontakt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

Framleis for mykje fritt fram for heli-skiing på Sunnmøre og i Romsdal

Framleis for mykje fritt fram for heli-skiing på Sunnmøre og i Romsdal

14.01.2008:

Også dette året har eit magasin søkt om løyve til å lande med helikopter for å filme ekstremskisport i høgareliggande, utilgjengelege og alpine strøk i fylket. Dette året har Naturvernforbundet vore meir førebudd på at desse søknadene ville kome. Klagesakshandsaminga på tilsvarande løyve sist vinter har ført til at i alle fall nokre kommunar har lagt meir arbeid i vurderinga av desse søknadene.

Naturvernforbundet vil ikkje ha helikopter overalt heile tida

Naturvernforbundet vil ikkje ha helikopter overalt heile tida

04.12.2007:

Naturvernforbundet har registrert at Fri Flyt AS har søkt også i år om løyve til helikoptertrafikk i utmark. I Noreg ønskjer dei fleste å favorisere det enkle friluftslivet. Område utan støypåverknad er ein svært verdifull kvalitet som det er viktig å ta vare på. Naturvernforbundet ber difor kommunane om å avslå søknaden.

Viser fra 65 til 68 av totalt 75 artikler