Du er her:

Naturvernforbundet på Søre Sunnmøre

Naturvernforbundet på Søre Sunnmøre (Hareid, Ulstein, Herøy og Sande) er starta opp att i 2015.

Kontaktperson er Kersti Hasund, telefon 93 20 14 01.

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2015

Nyheter

øystein folden i hage

Naturvernforbundet klagar på motorkrossbane i Herøy

15.12.2020 | Sist oppdatert: 28.02.2021

Herøy kommune har gitt løyve til etablering av ei motorkrossbane ved Koparstad på Nerlandsøya. Naturvernforbundet meiner dette vedtaket ikkje tek omsyn til naturinteressene og har difor sendt ein klage.

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2021

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.

Viser fra 1 til 4 av totalt 39 artikler