Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Foto: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet klagar på motorkrossbane i Herøy

Herøy kommune har gitt løyve til etablering av ei motorkrossbane ved Koparstad på Nerlandsøya. Naturvernforbundet meiner dette vedtaket ikkje tek omsyn til naturinteressene og har difor sendt ein klage.

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til konsekvensutgreiinga som ligg til grunn for vedtaket.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2021