Du er her:

Nyheter

Insektsfelle
Notat frå insektsundersøking i Tingvoll

Livet i slåttemarka

16.01.2022 | Sist oppdatert: 16.01.2022

Blomsterenger - kven har glede av dei? Det er behov for mykje meir kunnskap om korleis blomsterenger, eller nærare bestemt den utvalde naturtypen slåttemark, påverkar artar i slike område, og sjølv blir påverka.

Årsmøte i Rauma

04.01.2022 | Sist oppdatert: 19.01.2022

Det meste du trenger å vite om årsmøtet vil du etter hvert finne her.

Steinklopping 1
Leikongsetra i Herøy

Grusveg - nei takk!

03.01.2022 | Sist oppdatert: 03.01.2022

Når ein har ein sti i utgangspunktet er det totalt misforstått at ein skal reparere denne ved å bygge ein veg. Å lage ein veg opp etter lia frå Leikongsetra vil vere å øydelegge ein sti. Det må kommunen seie nei til. Det går fint an å punktutbetre ein sti slik at ein lettare kan passere våte parti.

Fiskeoppdrettsanlegg
Klage på oppdrettskonsesjon for torsk

Blir torskeoppdrett like ille som lakseoppdrettet?

01.01.2022 | Sist oppdatert: 01.01.2022

Fylkeskommunen tildeler no konsesjonar for torskeoppdrett. Mot råd frå Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet tar dei sjansar på at det skal gå godt. Konsekvensutgreiinga imponerte heller ikkje.

Viser fra 1 til 4 av totalt 499 artikler