Du er her:

Nyheter

Sladda dokument

Torskeoppdrettarane - viljuge til å ofre villtorsken?

25.01.2022 | Sist oppdatert: 25.01.2022

Fleire torskeoppdrettselskap søkjer om konsesjonar. Naturvernforbundet har sett litt på GADUS som er veldig aktive. Dei går ikkje skikkeleg inn på viktige spørsmål, og ser ut til å vere viljuge til å ofre villtorsken.

Insektsfelle
Notat frå insektsundersøking i Tingvoll

Livet i slåttemarka

16.01.2022 | Sist oppdatert: 16.01.2022

Blomsterenger - kven har glede av dei? Det er behov for mykje meir kunnskap om korleis blomsterenger, eller nærare bestemt den utvalde naturtypen slåttemark, påverkar artar i slike område, og sjølv blir påverka.

Viser fra 21 til 24 av totalt 499 artikler