Du er her:

Nyheter

IMG_2626
Går ikke av seg selv

Opprydding av strandplast på Moldeholmene

29.05.2022 | Sist oppdatert: 29.05.2022

Kystverket ønsker forslag til strandområder i nærheten av Hjertøysundet der det er behov for opprydding. Ønsket skyldes at Naturvernforbundet i Molde har arbeidet med denne saken i flere år.

P5150025

Det er berre ein hundremeterskog

29.05.2022 | Sist oppdatert: 29.05.2022

Tingvoll kommune har greidd ut i alt 8 alternativ, men meiner at den einaste hundremeterskogen i Tingvollvågen er beste alternativ for habiliteringsbustader. Gjer vurderinga ein gong til, og tenk på meir enn berre habiliteringsbustadene.

Fiskeoppdrettsanlegg
Torskeoppdrett i Gjemnes

Når det ikkje er plass til meir laks - er det då greitt med torsk?

03.05.2022 | Sist oppdatert: 03.05.2022

I det fjordsystemet i fylket som truleg har dårlegast vassutskifting har Nordmøre torsk søkt om to konsesjonar. Søknadene likna mykje på dei Naturvernforbundet har sett andre stader i fylket. Mangelfull kunnskap om naturen og lita forståing for at det er mykje som bør konsekvensutgreiast.

Massedeponi-Naturvernforbundet
Ulovlige fyllinger

Tipping av jord og stein gir tap av natur

27.04.2022 | Sist oppdatert: 28.04.2022

Ulovlige massedeponi kan i tillegg til tap av natur også føre til spredning av fremmede arter og forsøpling. Dette har lokallaget i Molde nylig tatt opp.

Viser fra 5 til 8 av totalt 499 artikler