Du er her:

Nyheter

Fannestranda mot vest

Naturvernforbundet vil ikke ha firefeltsveg inn mot sentrum

20.07.2019

Naturvernforbundet i Molde går i et brev til Statens vegvesen sterkt imot en fire felts veg langs Fannestranda. Flere kjørefelt vil legge til rette for mer bilbruk og konsekvensene vil bli negative for både miljø, klima, friluftsliv, natur og landskap.

Foto: Naturvernforbundet

E39 over Svartløken eller Ørskogfjellet? Spørsmålet er feil stilt

21.02.2018

Naturvernforbundet er svært kritiske til Statens vegvesen si tilleggshøyring av konseptvalutgreiing for E39 mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes. Tilleggsutgreiinga ser ut til å vere laga med eit veldig snevert mål for øye, nemleg kortare reisetid for personbilar mellom Molde og Ålesund. Slik Naturvernforbundet ser det, har både Statens vegvesen og politikarane ansvaret for å sikre ei rad andre viktige samfunnsmål, som å redusere klimagassutsleppa, få fleire reisande over på kollektivtrafikk, bevare naturmangfaldet og leggje til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 197 artikler