Du er her:

Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2010

Nyheter

Hpim0733

Regional transportplan for Midt-Noreg: Naturvernforbundet med fire krav

01.12.2011 | Sist oppdatert: 30.12.2011

Hovudutfordringa for samferdselssektoren er å redusere «det økologiske fotavtrykket» sitt gjennom meir effektiv transport, nullutsleppsstrategiar og by- og tettstadsutvikling der sykkel- og kollektivtransport får førsteprioritet. Dette skriv Naturvernforbundet i Møre og Romsdal i fråsegna si til den regionale transportplanen for Midt-Noreg.

Naturvernforbundet går mot regulering av Herredsdalsvatnet i Tingvoll

01.11.2011 | Sist oppdatert: 01.11.2011

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til planane om utbygging av Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll. Naturvernforbundet går mot regulering av Herredsdalsvatnet, og har også mange kritiske merknader til kraftverk i Herredsdalselva. I fråsegna peikar Naturvernforbundet på at Tingvoll kommune snart ikkje har vassdrag att utan vesentlege reguleringar eller andre inngrep.

Skogsbilvei

Skogsveg i Tingvoll - innspel frå Naturvernforbundet

15.08.2011 | Sist oppdatert: 30.12.2011

Mange trur Naturvernforbundet er mot alle skogsvegar. Dei spør difor korleis Naturvernforbundet vil få ut all den uønska grana i fylket. Eit godt døme på synspunkta til Naturvernforbundet er ei fråsegn frå Naturvernforbundet i Tingvoll til ein planlagd skogsveg i Tingvoll.

IMG_0287

Naturvernforbundet negative til Ura Pilanlegg

09.06.2011 | Sist oppdatert: 09.06.2011

Naturvernforbundet i Vestnes har gitt uttalelse til søknaden fra Ura Pilanlegg om etablering og drift av et anlegg for behandling av avløpsslam og matavfall. Lokallanget er negative til anlegget.

Viser fra 1 til 4 av totalt 295 artikler