Du er her:

Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet klagar på småkraftkonsesjonar i verna vassdrag i Volda

Naturvernforbundet klagar på småkraftkonsesjonar i verna vassdrag i Volda

20.07.2010:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til utbygging av både Øygardselva og Laurdalselva i Bjørkedalen i Volda, til tross for sterke protestar frå Naturvernforbundet. No blir konsesjonane klaga inn til Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet er kritiske til at NVE overser store naturverdiar og det at kraftverka er føreslegne i det verna Stigedalsvassdraget.

- No bør NVE sette ein stoppar for dette uverdige spelet

- No bør NVE sette ein stoppar for dette uverdige spelet

13.07.2010:

NVE har vore klar i si tale før i denne saka då Rauma Energi As sine tiltak i retning Storhaugenalternativet har vore avvist tidlegare. Naturvernforbundet dokumenterer i sin siste gjennomgang igjen at Rauma Energi sine planar for utbygging av Verma er uakseptable.

Viser fra 17 til 20 av totalt 295 artikler