Du er her:

Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2010

Nyheter

Folk på fjellet

Pest og kolera: Tilleggshøringa for 420 kV Ørskog - Fardal

09.06.2011 | Sist oppdatert: 09.06.2011

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), et samarbeidsorgan mellom Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF Norge, understreker i sin siste uttalelse til "monsterlinja" at det er svært uheldig at ikke andre aktuelle og mye bedre helhetlige løsninger er blitt utredet og vurdert på et tidligere tidspunkt. De nye omsøkte trasé-alternativene dreier seg i hovedsak om å flytte stor skade fra et område til et annet.

P1000285

Naturvernslakt av skogsvegplanar

21.05.2011 | Sist oppdatert: 21.05.2011

Skodje kommune har til behandling ein skogsvegsak i Murvika. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal er i ei fråsegn svært kritiske til planane, og varslar klage dersom kommunen godkjenner vegen.

IMG_0165

Skårasalvegen høyrer fortida til

21.05.2011 | Sist oppdatert: 21.05.2011

Naturvernforbundet meiner Skårasalvegen legg opp til ei passiv form for turisme som høyrer fortida til. Dette kjem fram i ei fråsegn Naturvernforbundet i Ørsta og Volda har sendt til AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta.

Viser fra 5 til 8 av totalt 295 artikler