Du er her:

Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet vil ikkje byggje ned Bårdsnesosen i Tomrefjord

Naturvernforbundet vil ikkje byggje ned Bårdsnesosen i Tomrefjord

22.08.2009:

Bårdsnesosen er eit mykje brukt rekreasjons- og friluftsområde. Det er utarbeidd ein plan som har som formål å leggje til rette for bustadbygging, naustområde og småbåthamn. For at osen framleis skal vere eit attraktivt og lett tilgjengeleg område for allmenta, meiner Naturvernforbundet det ikkje bør oppførast privatiserande bygningar nærare enn 100 meter frå sjøen.

Viser fra 41 til 44 av totalt 296 artikler