Du er her:

gamle bilvrak i skog

Foto: Naturvernforbundet i Buskerud

Ulovlige søppelfyllinger

Naturvernforbundet har lagt ned eit arbeid for å avdekke ulovlege avfallsfyllingar og for å få stoppa ulovleg avfallsbrenning.

Dumping av avfall i naturen eller ukontrollert brenning kan gi alvorleg miljøskade. I alle kommunane i Møre og Romsdal er det etablert gode og rimelege gjenbruksstasjonar. Det er ingen som bør sleppe unna med å dumpe eller brenne avfall.

Nyheter

Gjødsellager

Oppfølging av forureiningssak i Haram

02.10.2018

Naturvernforbundet har mottatt tips om ein mogleg ureiningssak i Haram kommune. Etter manglande respons frå kommunen, ber Naturvernforbundet Fylkesmannen om å vurdere saken.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler