Du er her:

Aurstadfossen i Møre og Romsdal

Aurstadfossen i Møre og Romsdal. Foto: Naturvernforbundet

Vasskraft

Sjølv om vasskraft i utgangspunktet er fornybar kraft, er Naturvernforbundet uroa over omfanget av planlagd kraftutbygging i Noreg.

Talet på søknader om utbyggingar av småkraft er så mange at blir vanskeleg å sikre ei god behandling av dei. Søkjarane klarar ofte ikkje (eller vil ikkje) finne dei naturverdiane som kan gå tapt ved ei utbygging. Dessutan manglar det overordna vurderingar av kraftutbygging; sjølv om eit enkelt kraftverk ikkje gir varig tap av ein art eller ein naturtype, kan summen av mange mange små utbyggingar gjere det.

Nyheter

DSC01932

Sjøområdeplan for Nordmøre - det står att ein jobb for å kvalitetssikre kunnskapsgrunnlaget

31.01.2017

11 kommuner på Nordmøre er engasjert i en felles plan for arealbruk i sjø. Naturvernforbundet har gitt innspel til planen.

Loftdalselva

Øvre Koppane i Tafjordfjella - fråsegn til endra inntak for kraftverk

24.01.2017

Naturvernforbundet har fleire innspel til endringa.

Viser fra 1 til 4 av totalt 231 artikler