Du er her:

Aurstadfossen i Møre og Romsdal

Aurstadfossen i Møre og Romsdal. Foto: Naturvernforbundet

Vasskraft

Sjølv om vasskraft i utgangspunktet er fornybar kraft, er Naturvernforbundet uroa over omfanget av planlagd kraftutbygging i Noreg.

Talet på søknader om utbyggingar av småkraft er så mange at blir vanskeleg å sikre ei god behandling av dei. Søkjarane klarar ofte ikkje (eller vil ikkje) finne dei naturverdiane som kan gå tapt ved ei utbygging. Dessutan manglar det overordna vurderingar av kraftutbygging; sjølv om eit enkelt kraftverk ikkje gir varig tap av ein art eller ein naturtype, kan summen av mange mange små utbyggingar gjere det.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Appell

Ja til Langedalselva utan kraftverk!

19.11.2018 | Sist oppdatert: 16.02.2019

Søknad om enda ei utbygging av Langedalselva ligg til behandling i NVE. Naturvernforbundet har sendt ein appell til Olje- og energidepartementet.

Hubro og kraftlinjer

Hubro og høgspentliner

10.04.2018 | Sist oppdatert: 17.11.2018

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har over tid sett at tilhøva for spesielt hubroen ikkje har betra seg. Den negative utviklinga med at par forsvinn frå kjente lokalitetar ser enno ikkje ut til å ha stoppa. Vi ønskjer difor å rette søkelyset på kva ein kan gjere for denne arten som er sterkt truga, og har difor sendt nokre spørsmål til nettselskapa i Møre og Romsdal.

Viser fra 13 til 16 av totalt 252 artikler