Du er her:

Aurstadfossen i Møre og Romsdal

Aurstadfossen i Møre og Romsdal. Foto: Naturvernforbundet

Vasskraft

Sjølv om vasskraft i utgangspunktet er fornybar kraft, er Naturvernforbundet uroa over omfanget av planlagd kraftutbygging i Noreg.

Talet på søknader om utbyggingar av småkraft er så mange at blir vanskeleg å sikre ei god behandling av dei. Søkjarane klarar ofte ikkje (eller vil ikkje) finne dei naturverdiane som kan gå tapt ved ei utbygging. Dessutan manglar det overordna vurderingar av kraftutbygging; sjølv om eit enkelt kraftverk ikkje gir varig tap av ein art eller ein naturtype, kan summen av mange mange små utbyggingar gjere det.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Loftdalselva

Øvre Koppane i Tafjordfjella - fråsegn til endra inntak for kraftverk

24.01.2017 | Sist oppdatert: 14.05.2017

Naturvernforbundet har fleire innspel til endringa.

Viser fra 25 til 28 av totalt 252 artikler