Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Slått på Langbakksetra.

Endringar i søknaden frå Småvoll kraftverk

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til NVE.

Naturvernforbundet er framleis av den oppfatninga at ulempene er større enn fordelane for dette prosjektet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.03.2020