Du er her:

fisker ved vann

Foto: Kåre Olerud

Stokkelva kraftverk - Naturvernforbundet krevjer tilleggsutgreiing

Naturvernforbundet ber om tilleggsutgreiingar av konsekvensar for naturmangfald før vidare behandling av søknaden frå Stokkelva kraftverk i Halsa.

Naturvernforbundet er i utgangspunktet kritisk til å gi konsesjon til eit lite uregulerbart kraftverk i regionen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.09.2013