Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Nyheter

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med fellesutspel om vindkraft på Mørekysten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med fellesutspel om vindkraft på Mørekysten

23.09.2008:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gått gjennom dei konsesjonane og dei avslaga Norges vassdrags- og energidirektorat gav til ulike vindkraftprosjekt i Møre og Romsdal tidlegare i år. Det er klaga på på nesten alle avslaga og konsesjonane. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har no gitt eit samla innspel til behandlinga av desse klagene i NVE og Olje- og energidepartementet. Miljøvernorganisasjonane ber olje- og energiministeren om å stå fast på dei avgjerdene NVE har tatt, sjølv om dei ønskjer nokre justeringar i grunngjevingane.

Vindkraftutbyggingen må planlegges bedre!

Vindkraftutbyggingen må planlegges bedre!

07.09.2008:

At Norge har uendelig med villmark er en myte. Av de opprinnelige norske villmarksområdene er det knappe 12 prosent igjen. - Det er bit for bit-utbyggingen som ødelegger norsk natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 25 til 28 av totalt 71 artikler