Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet med krav om regional plan for vindkraft

Naturvernforbundet med krav om regional plan for vindkraft

03.01.2008:

Det går no eit felles brev til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim frå Naturvernforbunda i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag. Naturvernforbundet ber om at Miljøverndepartementet grip inn og gjev pålegg om at det blir utvikla ein felles, regional plan for vindkraft og at vidare behandling av vindkraftanlegg i regionen blir stilt i bero inntil det er utvikla ein slik plan.

Havenergiseminar: Olje- og gassnæringa er ei solnedgangsnæring

Havenergiseminar: Olje- og gassnæringa er ei solnedgangsnæring

01.11.2007:

- Midt-Noreg må satse på energisparing og på fornybar energiproduksjon. Å legge til rette for bruk av meir fossil energi no er ei feilinvestering vi og verda vil måtte slite med i lang tid framover, sa Øystein Solevåg i Naturvernforbundet på dagseminaret til Energiregion Møre i dag.

Viser fra 37 til 40 av totalt 77 artikler