Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Nyheter

Illustrasjon

Viktige vindkraftspørsmål må ha svar no

09.05.2019

Naturvernforbundet sender brev til alle medlemmene på Søre Sunnmøre. Fram til 1. oktober 2019 er NVE sitt forslag til område prioritert for vindkraftutbygging på høyring, og Naturvernforbundet treng hjelp frå medlemmene for å identifisere konfliktsaker.

IMG_3419 Tellenes foto Naturvernforbundet(1)

Vindkraft på Haramsøya - behov for nye vurderingar

05.05.2019

Vindkraftplanar på Haramsøya fekk konsesjon til utbygging i 2008. I 2019 har planane blitt vekt til liv, og det blir no foreslått utbygging. Naturvernforbundet har i eit brev til NVE peika på ei rekke omsyn som ser ut til å vere for dårleg vurderte i utbyggingsplanane.

Viser fra 5 til 8 av totalt 71 artikler