Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

- Sjøfuglvern må omfatte områder i sjøen

- Sjøfuglvern må omfatte områder i sjøen

08.04.2006:

Forslag til verneplan i Møre og Romsdal fylke for hekkende sjøfugl er ute på høring. - Et selvfølgelig krav er at verneplanen omfatter nærliggende sjøareal til hekkeplassene. Videre må det ikke åpnes for taretråling i verneområdene, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund.

Misfornøyd med utvannet Smøla-vern

Misfornøyd med utvannet Smøla-vern

27.01.2006:

Norges Naturvernforbund har klare innvendinger mot Møre og Romsdal fylkes forslag til verneplan for Smøla. - For mange kompromisser er inngått med landbruks- og havbruksinteressene, sier generalsekretær Tore Killingland.

Viser fra 49 til 52 av totalt 70 artikler