Du er her:

Vindkraft

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2019

Nyheter

Naturvernforbundet med krav til kraftline i Haram

Naturvernforbundet med krav til kraftline i Haram

21.12.2005:

Naturvernforbundet stiller fire klare krav til ei eventuell ny kraftline frå Havsul, vindmøllene utanfor kysten av Giske, Haram og Sandøy. Dette kjem fram i ein uttale til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Første ørna til mølla?

Første ørna til mølla?

10.08.2005:

Tidens Krav fortel 9. august 2005 om at den første havørna som er drepen i samanstøyt med ei vindmølle i Noreg er eit faktum. Kor sikre er vi på at det er den første? spør leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden i eit lesarinnlegg.

Viser fra 65 til 68 av totalt 77 artikler