Du er her:

Uttale til Steinshamn vindpark


Foto: Dag A. Høystad
Naturvernforbundet ønskjer å få utgreidd ei rekke forhold i samband med den planlagde Steinshamn vindpark i Sandøy.