Du er her:


Internasjonal naturvernpolitikk

Globale utfordringer, som tap av naturmangfoldet, krever internasjonale løsninger. Gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe utryddelsen av naturmangfoldet. Nå skal enkeltlandene følge opp slike vedtak i hvert enkelt land.

De siste femti årene har vi utslettet mer av verdens arter og naturtyper enn de foregående ti tusen årene til sammen. Og utslettingen fortsetter, til tross for at vår framtidige matsikkerhet, helse og velferd står og faller på et mangfoldig dyre- og planteliv og velfungerende økosystemer.

Matsikkerhet, rent drikkevann, ren luft, beskyttelse mot ekstremvær og naturkatastrofer, medisiner, rekreasjon og livsglede: Tjenestene vi får fra verdens økosystemer er utallige og livsviktige. Naturmangfold er den store variasjonen av arter, genetisk variasjon og naturtyper som sammen danner brikkene i det som blir disse livsviktige økosystemene. Derfor er det dramatisk for livet på kloden når mangfoldet av arter utryddes i et tempo som er minst tusen ganger så raskt som naturlig.

Gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe denne utryddelsen. Konvensjonen er et viktig rammeverk, men det er likevel det som skjer på bakken - innenfor hvert enkelt lands grenser – som vil avgjøre om man når målet. Derfor er det avgjørende hva Norge gjør: Hvordan vi forvalter naturrikdommen innenfor våre grenser og hvordan vi påvirker det biologiske mangfoldet i verden utenfor.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene

Nyheter

Protest against the Dakota Access Pipeline 10-16 Foto Fibonacci Blue CC
Naturvernforbundet har sendt krav til DnB

Stopp finansieringen av oljeledningen i Dakota

01.11.2016

– Oljeledningen i Dakota er ikke forenlig med Oljefondets og DnBs klima og miljøansvar, sier Naturvernforbundets leder Silje Lundberg. Naturvernforbundet krever at Oljefondet og DnB nå trekker seg ut av prosjektet.

COP12 - Korea

Verdensledere svikter naturen

06.10.2014

Verdens regjeringer er ikke i rute til å oppfylle løftene om å stoppe tap av naturmangfold innen 2020. Dette ble klart under åpningen av FNs Naturtoppmøte i Sør-Korea i dag. Her i Norge har det kommet forslag om økt støtte til vindkraftindustrien i Norge som Naturvernforbundet frykter vil ødelegge ytterligere verdifulle naturområder. Det kommende statsbudsjettet må bli et forsvar for naturen – ikke en økt trussel mot den.

SkogbrannSCANPIX

Hvem vil redde verdens natur?

12.09.2012

I mange år har verdens land på papiret vært enige om at vår felles natur må tas vare på, men uten at tilstrekkelig har blitt gjort. I en situasjon der økonomien skranter blir spørsmålet hvem som skal betale. Men hvis vi ikke tar oss råd til å ta vare på naturverdiene nå, hva skjer da?

Japan
Naturtoppmøtet:

Betinget suksess i Nagoya

01.11.2010

De høye forventingene til det viktige Naturtoppmøtet i Nagoya har godt på vei blitt oppfylt, mener Naturvernforbundet. – Dette er gode nyheter for naturen etter nedturen i klimaforhandlingene i København i fjor, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Jan Thomas Odegard.

Nagoya høynivaa-aapning  ban ki moon
Kritisk på FNs naturtoppmøte:

Ministrene på plass i Japan

27.10.2010

Innspurten er i gang for de intense forhandlingene på FNs naturtoppmøtet i Nagoya. Norge lover penger for å redde regnskog, samtidig klarer ikke partene å enes om at klimatiltak ikke skal ødelegge naturens mangfold. Nå setter folk sin lit til at verdens miljøministre, som ankommer i dag, skal skjære igjennom.

Nagoya aapningsseremoni
Naturtoppmøtet er i gang:

Forsiktig avspark for verdens naturtoppmøte i Japan

20.10.2010

Frontene mellom utviklingsland og rike land er steile, men en forsiktig optimisme rådet når toppmøtet om Konvensjonen om biologisk mangfold åpnet i Nagoya mandag. Neste uke kommer statslederne og ministrene for å dra forhandlingene i land.

Jan Thomas Odegard
Naturtoppmøtet i Nagoya

NHO på glattisen

28.09.2010

- Biolobbyen kan komme til å sabotere FNs naturtoppmøte i Japan til høsten, og NHO opptrer som nyttige idioter. I Dagbladets nettutgave 28. september gir generalsekretær Jan Thomas Odegard i Naturvernforbundet uttrykk for hvordan han oppfatter NHOs innspill til regjeringen om norske posisjoner på møtet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 9 artikler