Du er her:


Internasjonal naturvernpolitikk

Globale utfordringer, som tap av naturmangfoldet, krever internasjonale løsninger. Gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe utryddelsen av naturmangfoldet. Nå skal enkeltlandene følge opp slike vedtak i hvert enkelt land.

De siste femti årene har vi utslettet mer av verdens arter og naturtyper enn de foregående ti tusen årene til sammen. Og utslettingen fortsetter, til tross for at vår framtidige matsikkerhet, helse og velferd står og faller på et mangfoldig dyre- og planteliv og velfungerende økosystemer.

Matsikkerhet, rent drikkevann, ren luft, beskyttelse mot ekstremvær og naturkatastrofer, medisiner, rekreasjon og livsglede: Tjenestene vi får fra verdens økosystemer er utallige og livsviktige. Naturmangfold er den store variasjonen av arter, genetisk variasjon og naturtyper som sammen danner brikkene i det som blir disse livsviktige økosystemene. Derfor er det dramatisk for livet på kloden når mangfoldet av arter utryddes i et tempo som er minst tusen ganger så raskt som naturlig.

Gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe denne utryddelsen. Konvensjonen er et viktig rammeverk, men det er likevel det som skjer på bakken - innenfor hvert enkelt lands grenser – som vil avgjøre om man når målet. Derfor er det avgjørende hva Norge gjør: Hvordan vi forvalter naturrikdommen innenfor våre grenser og hvordan vi påvirker det biologiske mangfoldet i verden utenfor.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.09.2012

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Usman Jubril og Vidar Helgesen
Naturvernforbundet på FN-konferanse i Nairobi

– Verden i ferd med å innse at plast er farlig

05.12.2017 | Sist oppdatert: 19.12.2017

Norge høster bred støtte for forslag om en plast-resolusjon på FN-møte i Nairobi. – Verden er i ferd med å innse at plast er farlig, sier Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark, som er til stede på møtet.

Protest against the Dakota Access Pipeline 10-16 Foto Fibonacci Blue CC
Naturvernforbundet har sendt krav til DnB

Stopp finansieringen av oljeledningen i Dakota

01.11.2016 | Sist oppdatert: 02.11.2016

– Oljeledningen i Dakota er ikke forenlig med Oljefondets og DnBs klima og miljøansvar, sier Naturvernforbundets leder Silje Lundberg. Naturvernforbundet krever at Oljefondet og DnB nå trekker seg ut av prosjektet.

Verdensledere svikter naturen

06.10.2014 | Sist oppdatert: 06.08.2020

Verdens regjeringer er ikke i rute til å oppfylle løftene om å stoppe tap av naturmangfold innen 2020. Dette ble klart under åpningen av FNs Naturtoppmøte i Sør-Korea i dag. Her i Norge har det kommet forslag om økt støtte til vindkraftindustrien i Norge som Naturvernforbundet frykter vil ødelegge ytterligere verdifulle naturområder. Det kommende statsbudsjettet må bli et forsvar for naturen – ikke en økt trussel mot den.

Jan Thomas Odegard
Naturtoppmøtet i Nagoya

NHO på glattisen

28.09.2010 | Sist oppdatert: 14.09.2012

- Biolobbyen kan komme til å sabotere FNs naturtoppmøte i Japan til høsten, og NHO opptrer som nyttige idioter. I Dagbladets nettutgave 28. september gir generalsekretær Jan Thomas Odegard i Naturvernforbundet uttrykk for hvordan han oppfatter NHOs innspill til regjeringen om norske posisjoner på møtet.

Kulturlandskap på sunnmøre

Lønnsomhet i naturbevaring

10.09.2010 | Sist oppdatert: 14.09.2012

FNs miljøprogram UNEP lanserte nylig en rapport som viser hvordan man lokalt og regionalt kan tjene penger på å bevare og restaure natur. - Alle tettsteder og all økonomisk utvikling er avhengig av omkringliggende natur og de gratistjenestene som velfungerende økosystemer gir oss. Enten det er i form av rein luft, rein jord, reint vann eller andre gratis tjenester vi får fra naturen, slår lederen av FN-rapporten Pavan Sukhdev fast.