Du er her:

Verdens miljødag 5. juni

5. juni ble verdens miljødag markert. Naturvernforbundet arrangerte i den forbindelse miljøkveld om Naturmangfold og IPBES-rapporten fra FNs naturpanel

Graciela Monica Rusch fra NINA innledet om kunnskapsstatus og løsningsforslag fra IPBES rapport om biologisk mangfold. Her viste hun blant annet til økningen i økonomisk vekst, husholdsforbruk og uttak av levende biomasse.

Hovedtema for årets miljødag er luftforurensning. Som grafen i figur E i bildet ovenfor viser så er det blitt mindre luftforurensning de siste årene i de minst utviklede landene. Trenden for utviklingslandene er at utviklingen har flatet ut, mens luftforurensningen har økt i industrialiserte land.

Du kan lese hele presetasjonen i lenken under:

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.06.2019