Du er her:

Oslo lufthavn bygges stadig ut. Nå planlegges en tredje rullebane, som vil legge beslag på enorme arealer og legge til rette for stadig økende flytrafikk.

Oslo lufthavn bygges stadig ut. Nå planlegges en tredje rullebane, som vil legge beslag på enorme arealer og legge til rette for stadig økende flytrafikk. Foto: Anders Martinsen/UAS Norway.

Det flygende landet

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Dette viser en gjennomgang som Natur & miljø har gjort av Eurostats statistikk for flytrafikk i 2019.

Flytrafikken er på full fart oppover igjen etter knekken under koronapandemien. Samtidig er fly vårt mest klimabelastende og energikrevende transportmiddel, sammen med hurtigbåt. Hvorfor satser vi så mye på fly, når vi vet at vi ikke kan fortsette slik?

Nordmenn er blant Europas mest flyglade folkeslag, og det er spesielt en ting vi utmerker oss på: Vi flyr ekstremt mye internt i vårt eget land. Tre ganger oftere enn noen andre europeere går vi på et innenriksfly. Og det er mellom de store byene i Sør-Norge vi flyr mest: Strekningene Oslo-Trondheim, Oslo- Bergen og Oslo-Stavanger er alle på Europas topp 20 i antall passasjerer.

Illustrasjon: Ketill Berger
Illustrasjon: Ketill Berger
– Svært mye av flytrafikken går mellom større byer i Sør-Norge, der toget kunne ha vært et godt alternativ hvis vi hadde satset på det. Mange steder i Norge ligger kronglete til, og der er flytrafikk en nødvendig del av transportsystemet. Men det forvarer ikke høy flytrafikk mellom Oslo og Bergen eller Oslo og Trondheim, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Fordel fly

Flytrafikken fikk en alvorlig knekk under koronapandemien. Nær sagt all utenrikstrafikk forsvant, mens innenrikstrafikken gikk ned med rundt 75 prosent. Men kraftfulle tiltak ble satt inn av den forrige regjeringen for å få flytrafikken på fote igjen. I starten av pandemien måtte flyene holde midtsetene tomme for å sikre tilstrekkelig avstand mellom de reisende, noe som reduserte setekapasiteten med 33 prosent. Men allerede i juni 2020 fikk flyene igjen lov til å besette alle seter. Til sammenligning måtte togtrafikken holde 50 prosent av setene tomme helt frem til høsten 2021. Dette ga færre billige billetter på tog. Flyene har også fått fritak fra passasjeravgiften, for å holde utgiftene og prisene nede. Resultatet er at fly er billigere enn noensinne på mange strekninger.

Da det ble åpnet for fritidsreiser til utlandet i juli 2021, kunne man reise til og fra Norge både med fly, bil, ferje og buss. Togtilbudet til utlandet ble imidlertid holdt stengt frem til starten av oktober, med den begrunnelse at grenseovergangene for tog ikke sto på myndighetenes liste over åpne grenseoverganger. 18. oktober i år kunne det første toget fra Norge til utlandet igjen rulle ut fra Oslo S. Samme dag var det 94 flyavganger til utlandet, bare fra Oslo lufthavn Gardermoen.

Krever stans i planlegging

– Vi merker tydelig at flytrafikken er på vei tilbake. Støyen har økt voldsomt i det siste, sier Tone Elstad.

Hun bor like ved hovedflyplassen på Gardermoen, og er fungerende leder i Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane. Avinor planlegger nemlig en stor utvidelse av flyplassen, for å gi plass til den stadig økende flytrafikken. Naturvernforbundet har kampen mot rullebanen som en av sine prioriterte saker.

– At rullebanen planlegges, gir en usikkerhet som hviler over hele lokalsamfunnet. I nærområdet har vi både E6, jernbane, planlagt godsterminal, E16 og flere andre store, planlagte utbygginger, sier Elstad.

14 organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, gikk i fjor ut med krav om at planleggingen av tredje rullebane måtte stanses, at planprosessen for utbygging av flyplasser må bli lik som planleggingen av andre infrastrukturprosjekter, og at virkemidlene som stimulerer til økt flytrafikk må fjernes.

Mer enn 30 ganger høyere klimaeffekt

Elektriske tog i Norden gir et klimagassutslipp tilsvarende om lag 10 gram CO2 per passasjerkilometer, mens tilsvarende tog på kontinentet gir utslipp på 24 gram. Til sammenligning har innenlands flytrafikk i Norge et klimaavtrykk tilsvarende utslipp på 340 gram CO2 per passasjerkilometer, om vi tar med den ekstra klimaeffekten av at utslippene skjer høyt i atmosfæren. Dette er tall som er presentert av Framtiden i våre hender, hentet fra Ducky og Chalmers tekniske høgskole i Göteborg.

– Transport er i dag den største utslippssektoren i Norge. Skal utslippene reduseres med mer enn 50 prosent innen 2030, og Norges klimamål skal nås, kan vi ikke fortsette å fly som i dag, sier Schlaupitz.

Nyheter

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

IMG_6398

Den miljøvennlige byen

07.02.2022

Byene våre kan planlegges slik at transporten blir mer miljøvenning, og mindre skadelig. Kollektivtrafikk kan fungere, også i mindre byer. Og vi må bygge byene tettere.

2021

Rekord i veier og ødeleggelser

24.01.2022 | Sist oppdatert: 24.01.2022

Den forrige regjeringen satte rekord i investeringer i transport. Nye motorveier, bruer, tunneler, flyplasser, jernbanelinjer og godsterminaler vil, ifølge planene, dukke opp over det meste av landet de nærmeste årene. Hele 700 kilometer ny motorvei skal bygges. Men hva med naturen og miljøet? Hva med målet om nullvekst i privatbilismen? Og hvordan kan vi reise uten fly og bil?

Pernille Hansen Foto Lise Helset Eide

Optimist av natur

05.01.2022 | Sist oppdatert: 05.01.2022

Pernille Hansen lider verken av klimaangst eller miljødepresjon. Hun er overbevist om at det skyldes at hun alltid har stått på for naturen og miljøet – en oppskrift hun anbefaler på det varmeste!

Roan vindkraftverk Foto Statkraft Ole Martin Wold

Ulovlig vindkraft står for fall

16.12.2021

Oppe i fjellene på Fosen ligger Norges største vindkraftanlegg, ulovlig og uten konsesjon. Etter at Høyesterett bestemte at det er bygget i strid med urfolks rettigheter, står det som et monument over norske myndigheters overkjøring av samene. – Denne dommen er et historisk vendepunkt, sier Kjell M. Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet

Viser fra 1 til 12 av totalt 415 artikler