Du er her:

Det er flertall å Stortinget for en rekke miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Foto: Silje R. Kampesæter, aktivoslo.no

Det er flertall å Stortinget for en rekke miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Foto: Silje R. Kampesæter, aktivoslo.no.

Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

En gjennomgang av Naturvernforbundets partiguide viser at det er flertall på Stortinget for en lang rekke viktige miljøsaker. Her er noen av sakene med full støtte på rødgrønn side:

- Minst 55 prosent kutt i utslippene av klimagasser innen 2030.
- Storsatsing på energisparing og økt støtte til enøk-tiltak i husholdningene.
- Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid.
- Utbygging av jernbane i stedet for ny motorveibygging.
- Se hele listen her

– De rødgrønne partiene er enige om store og viktige miljøsaker. Hvis de griper mulighetene det gir, kan landet få en langt grønnere og mer bærekraftig miljøpolitikk, sier Gulowsen.

Før valget gjennomførte Naturvernforbundet en undersøkelse om partienes miljøpolitikk. Vi ba partiene si ja eller nei til en lang rekke av de mest sentrale miljøsakene og -tiltakene. På bakgrunn av denne undersøkelsen lagde Naturvernforbundet en partiguide, som fikk stor oppmerksomhet i valgkampen. Etter valget viser denne guiden at det er flertall for en rekke viktige miljøsaker blant partiene som er i sonderinger om regjeringsmakt.

Les også: Naturvernforbundets partiguide - Her er partienes miljøpolitikk

Massive kutt i utslippene av klimagasser er blant sakene de tre partiene går inn for. De norske utslippene har gått noe ned de siste årene, men vi ligger langt bak flere naboland. Norges klimagassutslipp i 2020 var 50 millioner tonn CO2, en nedgang på 3,2 prosent siden 2019, men høyere enn målet Norge har satt for 2020. Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med henholdsvis 29 og 38 prosent i denne perioden, ifølge European Environment Agency. Naturvernforbundets partiguide viser imidlertid at det er et bredt flertall på Stortinget for å kutte minst 55 prosent av de norske utslipp innen 2030.

Image
Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er enige om mange viktige miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Her møter de pressen utenfor Hurdalsjøen hotell før sonderingene starter. Foto: Tor Bjarne Christensen

– La oss få en klimapolitikk som følger klimaforskningen og Parisavtalen, Støre. Du har støtte fra et bredt flertall på Stortinget til å gi Norge den ambisiøse klimapolitikken vi nå trenger, sier Gulowsen.

De siste ukene har diskusjonen om bygging av motorveier blitt satt på dagsordenen, etter at Naturvernforbundet viste de massive naturinngrepene bygging av firefelts motorveier for 110 km/t fører til. Arealinngrep er den største trusselen mot natur og arter, og økt veitrafikk gir også økte utslipp av klimagasser. Ved å gå ned til 90 km/t og heller ruste opp dagens veier blir miljøbelastningen langt mindre.

– Det er stor motstand mot motorveier som raserer natur og matjord. Den nye regjeringen har alle muligheter til å stanse denne galskapen, sier Gulowsen.

Ap, Sp og SV er også enige om å gi strandsonen bedre vern mot nedbygging, forbedring av togtilbudet, storsatsing på energisparing og lovfestet krav til produsenter om produkters levetid.

–  Selv om de rødgrønne partiene er uenige i deler av miljøpolitikken, har de en lang rekke saker som kan legges rett inn i regjeringsplattformen. Vi har tro på at de tre partiene kan gi Norge den grønneste regjeringens noensinne, sier Gulowsen.

Miljøsaker med bredt flertall

Her er en oversikt over saker med flertall i Stortinget og full støtte på rødgrønn side. Sakene er hentet fra Naturvernforbundets partiguide.

▪ Vern av strandsonen sikres gjennom styrking av plan- og bygningsloven.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Satsing på utbygging av jernbane i Norge gjøres som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til. 
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som samlet har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Forbedre togtilbudet med flere togsett for langdistansetrafikk i Norge og bedre togforbindelse til kontinentet. 
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Storsatsing på energisparing, minst 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 og halvere energiforbruket innen 2040.    
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Øke støtten til energisparing i husholdningene, enten gjennom Enova eller nye virkemidler.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid og krav om at produkter kan repareres.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Innføre forbud mot unødvendig engangsplast i Norge.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF, V, H og Frp, som samlet har flertall med 168 stortingsrepresentanter.

▪ Kutte Norges klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030.       
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering til utslippskutt og klimatilpasning i land i sør, i tråd med våre globale klimaforpliktelser.        
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

Nyheter

Repparfjorden 09-06-2021_45-kopi

Før gruveavfallet ødelegger fjorden

13.06.2022

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord. – Hvis de dumper gruveavfall her, vil fjorden bli ødelagt, sier Svensen.

IStock-174641086 foto PaulAnthonyWilson Istockphoto(1)
KRONIKK

Hvem husker Verdens miljødag?

05.06.2022 | Sist oppdatert: 05.06.2022

I dag, den 5. juni er det Verdens miljødag. Men er det noen som husker hvorfor dette er en av årets aller viktigste dager? Det faktum at villreinen og 4956 andre arter har kommet på den norske rødlisten er en tydelig påminnelse om akkurat det.

Marin forsøpling Foto Bo Eise

Plastbomben

30.05.2022

Verden produserer nå dobbelt så mye plast som for 20 år siden. Bare 9 prosent resirkuleres, resten havner på fyllinger, i forbrenningsanlegg eller i naturen. Nå har FNs miljøforsamling vedtatt et mandat som kan lede til en avtale om å begrense plastbruk.

IStock-637554944

En verden der alt går rundt

24.05.2022

Tenk deg en verden der ingenting kastes. Alle produkter er laget slik at de er enkle å reparere, bytte deler på, gjenbruke og gjenvinne. Hvis noe kastes, blir alle materialer brukt på nytt. En verden der alt går rundt, helt enkelt!

2021
KRONIKK

Opp som en løve, ned som en skygge

19.05.2022 | Sist oppdatert: 18.05.2022

I begynnelsen av mai feiret Klima- og miljødepartementet sin femtiårsdag med festtaler og prominente gjester. Men fortalte de hvordan det egentlig står til med naturen de skulle beskytte?

IStock-467298516 Foto santiphotois Istockphoto

Bildekk – et skittent kinderegg

10.05.2022 | Sist oppdatert: 10.05.2022

Store klimagassutslipp, mengder med mikroplast, miljøgifter og en vanvittig sløsing med fossile ressurser. Bildekk står som et symbol på forurensning og utslipp – et skittent kinderegg, som ingen helt vet hva vi skal gjøre med.

Maren Esmark_foto Fartein Rudjord (1)
Maren Esmark slutter som generalsekretær etter ti år

Ønsker et forbund med større takhøyde

08.04.2022

Etter ti år slutter Maren Esmark som generalsekretær i Naturvernforbundet når åremål nummer to går ut i august. Hun etterlater seg en organisasjon i vekst, med rekordmange medlemmer og god økonomi. Mye er bra, men hun ønsker seg et forbund med større takhøyde. – Ja, det er til dels lavt under taket. Jeg håper at Naturvernforbundet snart vil bli en bred organisasjon med plass til mange flere, sier Esmark.

MAG_2510

I Synnøves fotspor

04.04.2022

Synnøve Kvamme er opptatt av å etterlate seg et minimalt fotavtrykk på kloden, men som naturverner har hun allerede satt varige spor.

IStock-504226704 foto nightman1965 Istockphoto
KOMMENTAR

Oljeland i krig og krise

01.04.2022

Hvorfor er det så vanskelig å handle før en krise treffer oss med full kraft? Krigen i Ukraina og pandemien har blitt møtt med resolutt handlekraft. Stilt overfor klimakrisen, derimot, er innsatsen heller tafatt, selv om det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet. Hvorfor er det slik?

DJI_0230
KRONIKK

Dristige veiplaner bør stå for fall

21.03.2022

Nå har folk for alvor begynt å forstå hvilke inngrep de nye motorveiene fører med seg. Det skyldes i stor grad at flere store utbygginger av firefelts motorvei for høy fart er i gang. For det er noe annet å betrakte gravemaskinene spise seg gjennom landskapet enn å se noen traseer på et kart.

Viser fra 1 til 12 av totalt 420 artikler