Du er her:

Det er flertall å Stortinget for en rekke miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Foto: Silje R. Kampesæter, aktivoslo.no

Det er flertall å Stortinget for en rekke miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Foto: Silje R. Kampesæter, aktivoslo.no.

Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

En gjennomgang av Naturvernforbundets partiguide viser at det er flertall på Stortinget for en lang rekke viktige miljøsaker. Her er noen av sakene med full støtte på rødgrønn side:

- Minst 55 prosent kutt i utslippene av klimagasser innen 2030.
- Storsatsing på energisparing og økt støtte til enøk-tiltak i husholdningene.
- Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid.
- Utbygging av jernbane i stedet for ny motorveibygging.
- Se hele listen her

– De rødgrønne partiene er enige om store og viktige miljøsaker. Hvis de griper mulighetene det gir, kan landet få en langt grønnere og mer bærekraftig miljøpolitikk, sier Gulowsen.

Før valget gjennomførte Naturvernforbundet en undersøkelse om partienes miljøpolitikk. Vi ba partiene si ja eller nei til en lang rekke av de mest sentrale miljøsakene og -tiltakene. På bakgrunn av denne undersøkelsen lagde Naturvernforbundet en partiguide, som fikk stor oppmerksomhet i valgkampen. Etter valget viser denne guiden at det er flertall for en rekke viktige miljøsaker blant partiene som er i sonderinger om regjeringsmakt.

Les også: Naturvernforbundets partiguide - Her er partienes miljøpolitikk

Massive kutt i utslippene av klimagasser er blant sakene de tre partiene går inn for. De norske utslippene har gått noe ned de siste årene, men vi ligger langt bak flere naboland. Norges klimagassutslipp i 2020 var 50 millioner tonn CO2, en nedgang på 3,2 prosent siden 2019, men høyere enn målet Norge har satt for 2020. Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med henholdsvis 29 og 38 prosent i denne perioden, ifølge European Environment Agency. Naturvernforbundets partiguide viser imidlertid at det er et bredt flertall på Stortinget for å kutte minst 55 prosent av de norske utslipp innen 2030.

Image
Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er enige om mange viktige miljøsaker, ifølge Naturvernforbundets partiguide. Her møter de pressen utenfor Hurdalsjøen hotell før sonderingene starter. Foto: Tor Bjarne Christensen

– La oss få en klimapolitikk som følger klimaforskningen og Parisavtalen, Støre. Du har støtte fra et bredt flertall på Stortinget til å gi Norge den ambisiøse klimapolitikken vi nå trenger, sier Gulowsen.

De siste ukene har diskusjonen om bygging av motorveier blitt satt på dagsordenen, etter at Naturvernforbundet viste de massive naturinngrepene bygging av firefelts motorveier for 110 km/t fører til. Arealinngrep er den største trusselen mot natur og arter, og økt veitrafikk gir også økte utslipp av klimagasser. Ved å gå ned til 90 km/t og heller ruste opp dagens veier blir miljøbelastningen langt mindre.

– Det er stor motstand mot motorveier som raserer natur og matjord. Den nye regjeringen har alle muligheter til å stanse denne galskapen, sier Gulowsen.

Ap, Sp og SV er også enige om å gi strandsonen bedre vern mot nedbygging, forbedring av togtilbudet, storsatsing på energisparing og lovfestet krav til produsenter om produkters levetid.

–  Selv om de rødgrønne partiene er uenige i deler av miljøpolitikken, har de en lang rekke saker som kan legges rett inn i regjeringsplattformen. Vi har tro på at de tre partiene kan gi Norge den grønneste regjeringens noensinne, sier Gulowsen.

Miljøsaker med bredt flertall

Her er en oversikt over saker med flertall i Stortinget og full støtte på rødgrønn side. Sakene er hentet fra Naturvernforbundets partiguide.

▪ Vern av strandsonen sikres gjennom styrking av plan- og bygningsloven.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Satsing på utbygging av jernbane i Norge gjøres som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til. 
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG og V, som samlet har flertall med 108 stortingsrepresentanter.

▪ Forbedre togtilbudet med flere togsett for langdistansetrafikk i Norge og bedre togforbindelse til kontinentet. 
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Storsatsing på energisparing, minst 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 og halvere energiforbruket innen 2040.    
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Øke støtten til energisparing i husholdningene, enten gjennom Enova eller nye virkemidler.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid og krav om at produkter kan repareres.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Innføre forbud mot unødvendig engangsplast i Norge.
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF, V, H og Frp, som samlet har flertall med 168 stortingsrepresentanter.

▪ Kutte Norges klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030.       
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

▪ Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering til utslippskutt og klimatilpasning i land i sør, i tråd med våre globale klimaforpliktelser.        
- Støttet av R, SV, Ap, Sp, MDG, KrF og V, som samlet har flertall med 111 stortingsrepresentanter.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler