Du er her:

Ifølge statssekretær Heidi Sørensen i Miljøvernbdepartementet har ikke Norge "nubbesjanse" til å nå FN-målet om 10 prosent marint vern innen 2020.

Ifølge statssekretær Heidi Sørensen i Miljøvernbdepartementet har ikke Norge "nubbesjanse" til å nå FN-målet om 10 prosent marint vern innen 2020. Foto: Bjørn H Stuedal

Greier ikke FNs 2020-mål

Innen 2020 skal Norge ha vernet 10 prosent av havet. Det ble bestemt på FNs naturtoppmøte i Nagoya. Allerede nå er det klart at vi ikke kommer til å greie oppgaven.

I Nagoya ble det laget en 20-punkts plan for å sikre verdens naturmangfold innen 2020. Tapet av naturmangfold skal stanses. Store områder skal vernes. Miljøskadelige støtteordninger skal fjernes.

Skal Norge greie å følge opp dette, er tiden knapp. I Norge er det vernet mest artsfattig fjellnatur, mens mange av de mest produktive og rike økosystemene i havet og skogen ligger ubeskyttet.

Hav og skog uten vern
Norge er spesiell langt unna målet om 10 prosent marint vern. Så langt er bare noen promille av norske havområder vernet, selv om de rommer store og sårbare verdier. Verdens største kjente forekomst av kaldtvannskorallrev er i norske farvann, så godt som alt uten vern. Undersøkelser viser at mellom 30 og 50 prosent av de norske korallrevene er ødelagt av bunntråling og annen virksomhet. I tillegg er det vernet svært lite produktiv norsk skog, bare 1,9 prosent. Jevnlig rapporteres det om hogst i noen av Norges mest artsrike gammelskoger.

Noen av disse miljøødeleggelsene i havet og skogen er direkte støttet av den rødgrønne regjeringen. Trålflåten, som utgjør en stor trussel for korallrevene, subsidieres hvert år med flere hundre millioner kroner gjennom fritaket for CO2-avgift på drivstoffet. Statsbudsjettet har også en post for støtte til bygging av skogsbilveier i ulendt terreng, noe som gjør gamle og artsrike skoger tilgjengelig for hogst.

Verneplan for hav og skog
– Vi må gjøre noe dramatisk med det marine vernet. Der ligger Norge håpløst an. Det er også stort behov for å verne mer skog, sier generalsekretær Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund.

Han etterlyser en verneplan med klare mål for vern av hav og skog. I tillegg ber han Regjeringen stanse miljøskadelige støtteordninger.

– Støtten til bygging av skogsbilveier i ulent terreng og CO2-fritaket for fiskerflåten må oppheves. Dette er i realiteten støtte til svært skadelige inngrep i rike naturområder, sier Odegard.

Ingen sjanse i havet
Under et seminar om naturtoppmøtet i november sa statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet at Norge ligger godt an med vern av landområder, men hun gjorde det klart at vi ikke kommer til å nå målet om 10 prosent vern av hav og kystområder.

– På land har vi vernet 16,7 prosent, og målet er at vi skal verne 17 prosent innen 2020. Her må vi overoppfylle målet. Når det gjelder det marine vernet er vi på promille og ikke prosenter. Vi må øke vernet betydelig, men har ikke nubbesjanse til å nå målet om 10 prosent innen 2020, sa hun.

Sørensen var svært fornøyd med avtalen om fordeling av fortjeneste fra genressurser.

– At vi fikk på plass en avtale er en stor, stor seier for miljøet, naturmangfoldet og FN-systemet, sa hun.

Hun fortalte at Regjeringen nå starter arbeidet med å få på plass en forskrift om tilgang til norske genressurser. Det vil medføre at selskaper må søke før de kan utnytte genmateriale funnet i Norge. Hvis de tjener penger på det, skal utbytte betales til Norge.

Ikke bindende mål
2020-målene om vern og stans i tapet av naturmangfold er ikke juridisk bindende, og det finnes ingen sanksjonsmuligheter. Det betyr at det ikke vil få noen konsekvenser for landene som ikke når målene innen 2020.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler