Du er her:


Foto: Havforskningsinstituttet

Hummervern virker

Havforskingsinstituttet har de siste årene hatt suksess med marine verneområder for hummer, og årets resultater viser en hummerbestand i fortsatt vekst.

– Vi ser en økning fra i fjor til i år, og dette er et sterkt signal om effekten til verneområdene, sier seniorforsker Esben Moland Olsen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.
Hummeren har status som nær truet på Rødlista og nedgangen i bestanden har vært betydelig de siste årene. For snart fire år siden etablerte Fiskeri- og kystdepartementet fire verneområder for hummer på Skagerrakkysten. Dette er områder som er stengt for alle typer fangstaktivitet, og forskerne er nå i ferd med å måle effekten av fredningen. I slutten av august trakk forskere fra Havforskningsinstituttet teiner i og utenfor hummerreservatene.
– Vi fanget flere hummer i reservatene i år enn i fjor, og i begge reservatene hadde gjennomsnittsstørrelsen på hummeren økt, sier Moland Olsen. Han forteller at man har sett en økning i antall hummer hvert eneste år siden man innførte verneområdene i 2006.
– Før vi satte opp verneområdene var fangstene på en halv hummer per teine. Nå har vi i overkant av to hummer i teinene,

Marine Verneområder:

Hummer står i dag oppført som Nær Truet i Rødlista 2006

Etablert høsten 2006 av Fiskeri- og kystdepartementet på Skagerakkysten

 Stengt for alle typer fangstaktivitet.

Havforskningsinstituttet har de siste årene samarbeidet med lokale fiskere og fiskeriforvaltningen.

Reservatene ligger i Østfold (Kvernskjær), Vestfold (Bolærne) og Aust-Agder (Risør havn og Flødevigen).

sier han.

Større for hvert år
Resultatene for årets telling er ikke helt klare ennå, men Moland Olsen forteller at gjennomsnittsstørrelsen på hummer økte fra 26 til 28 centimeter i reservatet på Bolærne utenfor Tønsberg.
– Vi fant mange store hummer på over 30 centimeter, og den største var på 38 centimeter. I tillegg fant vi nesten 100 rognhummer, sier Moland Olsen.
Verneområdene er i utgangspunktet satt til å vare i ti år, og det er et forskningsområde for å måle effektene av vern i liten skala.
– Ønsker dere en utvidelse av områdene?
– Ja, det kan du jo si, sier Moland Olsen.
Han forklarer at man ser en liten lokal effekt av økning i hummerbestanden der hvor verneområdene er.
– Det flyter litt hummer ut fra reservatene. Men for Skagerrak som helhet er det nok ingen effekt, sier han.

Langt unna metningspunkt
Moland Olsen sier det er stas at man ser så tydelige effekter av verneområdene.
– Det er veldig positivt å se at det virker. Og fra naturens side ser vi at det er plass til veldig mye hummer på små områder. Vi er langt unna et metningspunkt, men vi lurer på når det punktet nås, forteller han.
Han forteller at man flere steder nå ser planer om nye reservater, blant annet i Kragerø og Tvedestrand.
Siden hummerreservatene ble opprettet har det vært en del oppmerksomhet rundt dem, og Moland Olsen merker at forskningen blir lagt merke til.
– Blant annet er lokale medier veldig interessert i hvordan det går i reservatene.

Ønsker seg flere
Flere steder langs Skagerakkysten jobber nå Naturvernforbundets lokallag nå med å etablere flere marine verneområder i samarbeid med kommunene.
– Det er seks konkrete steder i Østfold, Vestfold og Telemark hvor man nå jobber med flere slike områder, sier Per Erik Schulze marin rådgiver i Naturvernforbundet
Han sier at man definitivt ønsker seg flere områder og at fiskerimyndighetene har sagt at de er åpne for flere verneforslag.

Åpen for kysttorsk
Suksessen med verneområdene for hummer har gjort at man også ser på muligheten for å innføre marine verneområder for kysttorsk. Kysttorsken i Skagerrak har mange likheter med hummeren. Også den står som nær truet på Rødlista og har opptil 30 % nedgang de siste tre generasjonene. Moland Olsen tror at reservater for kysttorsk kan bli en realitet om noen år.
– Det hadde vært fantastisk. Men initiativet må komme fra lokalt hold, man kan ikke tre det ned over hodene på folk, sier han.
Han sier at de har sett effektene av kysttorsk inne i reservatet i Flødevigen, hvor det kun er tillatt å fiske med håndsnøre.
– Og vi ser at torsken gjennomsnittlig er større inne i reservatet enn utenfor.

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler