Du er her:

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet forteller at "Naturglede" ligger an til å bli en av Naturvernforbundets hovedsatsinger i 2014 og 2015 hovedsatsing

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet forteller at "Naturglede" ligger an til å bli en av Naturvernforbundets hovedsatsinger i 2014 og 2015 hovedsatsing. Foto: Kristian Skjellum Aas

- Ikke sint, bare veldig engasjert

– Joda, jeg er til dels enig med Erik Solheim, ler Maren Esmark i Naturvernforbundet i en kommentar til Solheims beskrivelse av miljøbevegelsen som «sint, nerdete og smal».

– Men jeg er ikke sint, bare veldig, veldig engasjert, sier hun.

I et intervju med Natur & miljø etterlyser tidligere miljøvernminister Erik Solheim en bredere, mer positiv og mer strategisk miljøbevegelse. Les intervjuet her.

Masse blide naturvernere
Maren Esmark tok over som Naturvernforbundets generalsekretær i august 2012. Hun kjenner godt den miljøbevegelsen Solheim beskriver, etter mange år i WWF og som seksjonsleder for miljø hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Sint og smal er å ta litt i hardt i, og det viser jo også at Solheims fokus og kunnskap om miljøbevegelsen stammer fra Oslo. Naturvernforbundet er jo slettes ikke en smal organisasjon, til sammen jobber våre lokal- og fylkeslag med et enormt spenn av saker, og jeg opplever tvert i mot at det er masse blide naturvernere med glimt i øyet rundt om i landet, sier Esmark.

Hovedsatsning på naturglede
Hun er enig i Solheims kritikk om at debattene om CO2-håndtering, kompensasjon, kvoter og sertifikater ikke kommuniserer godt. I forbindelse med Naturvernforbundets hundreårsjubileum til neste år har budskap og profil utad vært mye diskutert.

– Vi må tørre å snakke om verdier som folk bryr seg om, naturen nær der folk bor, hverdagslige arter, storslagne landskap og også om helse og forbrukssaker, sier Esmark.

Nå jobber hun med det nye arbeidsprogrammet som skal lede Naturvernforbundet gjennom jubileumsåret 2014 og ut 2015. Der er «naturglede» foreslått som hovedsatsing. Det har kommet rekordmange innspill fra folk ute i organisasjonen, og Esmark kan rapportere om stor begeistring for hovedsatsingen.

– Sånn sett kom vi Solheim litt i forkjøpet, og det utkastet kom før hans bok, ler hun.

Vil ikke stå med lua i hånda
– Samtidig må jeg si at det er vår jobb å være sinte. Ære være Solheim for hans store innsats globalt, men det har skjedd en stille aksept for store naturødeleggelser med den rødgrønne regjeringen der vi opplever at næringsinteressene, med gruve- og petroleumsindustrien i førersetet, nå får tilgang til nye og sårbare områder og faktisk heies fremover av Giske og Borten Moe. Da skal ikke miljøbevegelsen stå med lua i hånden og smile og gi ros. Vår jobb er å tale naturens sak, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier Esmark.

Nyheter

IStock-495693066 lite

En oppvekst i plast

26.06.2020

Der det tidligere var gress, grus og jord er det nå lagt gummi og plast på tusenvis av lekeområder og fotballbaner. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En undersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

Ramsås_gammelskog2 lite
Unik gammelskog hogges ved Follsjå i Notodden

Før de siste skogene faller

02.06.2020

Det er nesten som «Jurassic Park». Ved Follsjå i Telemark er det oppdaget et skoglandskap med eventyrlige gammelskoger, store mengder truede arter og en ubrutt linje tilbake til skogene som vokste opp etter forrige istid. Det finnes trolig ikke maken. Men nå har hogstmaskinene nådd fram, også hit. Store felt er snauhogd, og nyplantet gran vokser i restene etter et biologisk skattkammer.

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Drone Åkersvika juli 06 lite foto Christian E Bergheim
Tapt villmark og nedbygd natur

Mister 30 «fotballbaner» med villmark hver dag

13.05.2020

Måten vi bruker arealene er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Det har ført flere tusen arter til rødlisten og satt mange naturtyper i fare. Områdene uten tunge tekniske inngrep blir stadig mindre. De siste tiårene har vi mistet 30 fotballbaner med villmarkspreget natur hver eneste dag. Ingenting tyder på at trenden vil snu, snarere tvert imot.

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 354 artikler

Kronikker og innlegg