Du er her:

Fiskeridepartementet har i dag vedtatt å frede den kritisk truede europeiske ålen. - Vi er glad for at regjeringen tar inn over seg den alvorlige situasjonen for europeisk ål, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

- Den alvorlige situasjonen for ålen gjør det helt nødvendig med effektive tiltak for å bedre rekrutteringen, og tiltakene må sikre en kraftig reduksjon i uttaket, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Allerede fra 1. juli blir det innført totalforbud mot fritidsfiske av ål. Manntallsførte fiskere får fiske totalt 50 tonn i 2009, noe som tilsvarer en reduksjon på 80 prosent av fisket de siste årene. Fra og med 2010 gjelder fiskeforbudet også yrkesfiskere. For å sikre tilgang til datamateriale, blir det fra neste år innført en ordning med overvåkningsfiske.

I løpet av de siste tiårene har bestanden kollapset i Europa, med 99 prosent reduksjon i antall rekrutterende åler siden 1970. I Norge viser studier ved Havforskningsinstituttet en dramatisk nedgang i den norske ålebestanden de siste årene. Ålen står som kritisk truet, både på den norske og den europeiske rødlisten.

Naturvernforbundet understreker at jobben med å redde ålen ikke er gjort med fredningsvedtaket.

- Vi forutsetter at de strenge begrensningene som nå er innført for fangst av voksen ål følges av tiltak for å sikre ålen i hele dens livssyklus. Fangst er kun en liten del av truslene mot ålen, sier Lars Haltbrekken.

Ålen, som vandrer mellom saltvann og ferskvann trenger frie vandringveier inn og ut av elvene. Disse er i stor grad stengt av vannkraftverk og annen regulering. I tillegg fanges store mengder yngel av ål til oppdrett i andre land i Europa.

- Uten tiltak på disse feltene vil fangststopp ha liten virkning, sier Haltbrekken.

Den kritisk truede blir fredet. (Foto: Chris Poletti/Istockphoto)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler