Du er her:

Natur & Miljø Bulletin

Algegift sprer seg nordover

En ny type gift i blåskjell kan dukke opp i Norge, mens de eksisterende giftene sprer seg nordover.

-- Stadig nye skadelige algearter dukker opp langs norskekysten. Men det alvorligste er at oksygenmangelen i bunnvannet også sprer seg nordover mot vår kyst, sier seniorforsker Karl Tangen ved OCEANOR.

ANDERS GJESVIK

Langs norskekysten registreres stadig nye arter av skadelige alger i store mengder. Algene og giften fra dem kan skade både oppdrettsfisk, skjell, villfisk og andre organismer i havet. Algen Gyrodinium aureolum førte første gang til fiskedød i Sør-Norge i 1966, i 1982 nådde den Nord-Norge med fiskedød som resultat. I fire av åttiårene førte den til massiv død av oppdrettsfisk, villfisk og andre arter i havet.

Den mest omfattende skaden skjedde i 1988, da Chrysochromulina polylepis førte til massiv dødelighet i fiskeoppdrettsanlegg og det marine økosystemet. Nesten alt liv ble utryddet på grunnt vann mange steder på Sørlandet.

Ny gift

Algene sprer seg også nordover langs norskekysten. I sommer ble for første gang algegiften PSP (Paralytic shellfish poison) registert så langt nord som Tromsø. PSP lammer åndedrettssystemet, og er dødelig for mennesker. Den første oppblomstringen med en epidemi av PSP ble registert i Sør-Norge i 1901, med to dødsfall til følge. I 1968 nådde den Midt-Norge.

Den andre kjente giften i blåskjell, DSP (Diarrhoetic shellfish poison), fører "bare" til alvorlig diaré. I 1971 ble den første epidemien av DSP registert i Sør-Norge. I 1987 nådde den Midt-Norge, og i 1991 Nord-Norge.

I Canada har en ny type skjellgift, ASP (Amnesic shellfish poison) ført til dødsfall. Navnet skyldes at giften fører til hukommelsestap. Kiselalgen som produserer ASP finnes langs norskekysten, men vi har foreløpig ikke registert ASP-giften i skjell i Norge.

-- Det kan skyldes at algen hittil ikke har produsert giften under norske forhold. Men jeg blir ikke overrasket om vi oppdager giften ASP i Norge, sier seniorforsker Karl Tangen.

Oksygenmangel

Tangen har ingen fullgod forklaring på oppblomstringen av nye algearter, og deres vandring nordover.

-- Vi oppdager flere arter fordi vi tar flere prøver enn tidligere. I enkelte tilfeller er avrenning fra landbruk og kloakk en av årsakene, men i oppblomstringen skjer også i områder som ikke er forurenset, sier Tangen.

Tangen mener at det alvorligste med algeoppblomstringene er at de fører til oksygenmangel i bunnvannet. Algene produserer oksygen i overflaten der de lever, men når de dør synker de ned på bunnen. Nedbrytningen her forbruker oksygen, og kan gjøre det ulevelig for fisk og andre marine dyr.

-- Oksygenmangelen beveger seg også nordover mot Norge.Vi ser at fenomenet sprer seg fra Tyskebukta oppover danskekysten, og fra Østersjøen mot Kattegat, sier Tangen.


Nyheter

Trillemarka vernet

Trillemarka vernet

08.01.2008:

Både Naturvernforbundet og WWF er fornøyde med Regjeringens beslutning om vern av Trillemarka.

Langt igjen til klimamerket mat

Langt igjen til klimamerket mat

02.01.2008:

I Sverige skal ICA-kjeden merke hver enkelt vare med hvilken klimabelastning den har. I Norge er man ennå langt unna en liknende ordning.

Nytt miljøgiftfunn på Gardermoen

Nytt miljøgiftfunn på Gardermoen

21.12.2007:

Landets høyeste forekomst av miljøgiften PFOS i avløpsvann er avdekket på Oslo Lufthavn (OSL). - Vi har funnet PFOS i brannskummet, selv om leverandøren har garantert at det ikke inneholder stoffet, sier Jostein Skjefstad i OSL.

USA blokkerer Bali-forhandlingene

USA blokkerer Bali-forhandlingene

14.12.2007:

FNs klimaforhandlinger, Bali:Forhandlingene om et klimavennlig veikart fra Bali lammes nå av USA, som motarbeider alle forpliktelser om utslippskutt. Nå er tiden i ferd med å renne ut på Bali.

Viser fra 145 til 148 av totalt 500 artikler