Du er her:

Få et gratis prøveeksemplar! Klikk her! Søk i Bulletin-arkivet:

Alta bryter loven igjen

I fjor ble Alta kommune anmeldt da de tillot ulovlig kjøring med snøscooter. Nå gjør de det igjen.

N&M Bulletin
Kristian Jahre

- Vi har ett hovedmotiv for å gjøre dette. Vi ønsker å få en oppmykning av lovverket og fortolkningen av motorferdselloven. Samfunnet har blitt sånn at hvis du ønsker oppmerksomhet rundt en sak, må du gjøre ting som setter offentlighetens søkelys på saken, sier Jan Roger Fagerhaug (Ap), leder for Alta kommunes dispensasjonsutvalg.

Forundret Fylkesmann

Det er i forbindelse med den årlige Vinterfestivalen i Alta det er gitt dispensasjon til kjøring med snøscooter til Haldetoppen. Kjøringen er i strid med motorferdselloven. Saken er en ren blåkopi fra i fjor. Vedtaket ble da opphevet av Fylkesmannen i Finnmark, og i ettertid sto ordfører Eva Nielsen fram som en angrende synder.

- I og med at vi etter flere runder fikk en avklaring på nøyaktig samme sak i fjor, er det fryktelig rart at Alta kommune gjør dette igjen. Når et overordnet organ overprøver vedtak fattet av et kommunalt organ, er det vanlig at dette skaper presedens i liknende saker, sier leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Eirik Karlsen.

Frykter sveitsiske tilstander

I år som i fjor har Naturvernforbundet i Finnmark klaget på Alta kommunes vedtak.

- Når man først gir lov til å kjøre til en fjelltopp, vil det skape presedens og det blir vanskelig å si nei neste gang noen vil kjøre scooter til andre topper. Det neste blir gondolbaner og deretter kafeer på fjelltoppene. Slike sveitsiske tilstander vil vi ikke ha, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet. Han forteller at målet er mest mulig uberørte områder hvor man kan oppleve natur uten støy.

Avventer klagebehandling

Fylkesmannen i Finnmark har allerede varslet at de vurderer å overprøve kommunens vedtak.

- Nå avventer vi kommunens behandling av klagen. Jeg kan ikke gi fasiten på forhånd, men det ligger veldig sterke føringer når vi "vurderer å overprøve", sier Karlsen.

Da Fylkesmannen i fjor overprøvde Altas vedtak om scooterkjøring, valgte kommunen å kalle inn til daglige ekstraordinære møter - og ga dispensjoner dag for dag.

- Det fikk ikke vi vite om før i etterkant, konstaterer Karlsen.

Jan Roger Fagerhaug i Altas dispensasjonsutvalg sier kommunen skal være lovlydige hvis de blir overprøvd også i år.

- Vil være ryddig

- Hva blir utfallet når dere behandler anken fra Naturvernforbundet?

- Jeg forskutterer aldri en behandling. Vi må blant annet se hva miljøavdelingen sier. Dette dreier seg om å være ryddig, sier Fagerhaug.

- Men dere er villig til å bryte loven for å markere deres syn?

- Vi har ikke noe ønske om å bryte loven. Det vil dessuten ikke være noe lovbrudd før noen kjører uten gyldig dispensasjon, sier Fagerhaug.

Han forteller at dispensasjonssaken er grundig diskutert med både ordfører Eva Nielsen og Kåre Simonsen (begge Ap), leder av hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, og at det er bred politisk enighet i Alta om å innvilge dispensasjonene. Det har ikke lykkes N&M Bulletin å komme i kontakt hverken med Nielsen og Simonsen.

Vurderes av Økokrim

I fjor vår anmeldte Naturvernforbundet i Finnmark Alta kommune for brudd på motorferdselloven og forvaltningsloven. Saken ligger fortsatt til behandling hos Vest-Finnmark Politidistrikt, som igjen venter på en vurdering fra Økokrim.

- Vi er dessverre ikke ferdige med saken, men regner med å ha en anbefaling klar om kort tid, sier politiadvokat Hans Tore Høviskeland hos Økokrim.


POST: Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo BESØK: Skippergata 33, 4.etasje, Oslo TLF: 22 40 24 00 FAKS: 22 40 24 10 EPOST: redaksjonen@naturvern.no

Nyheter

Trillemarka vernet

Trillemarka vernet

08.01.2008:

Både Naturvernforbundet og WWF er fornøyde med Regjeringens beslutning om vern av Trillemarka.

Langt igjen til klimamerket mat

Langt igjen til klimamerket mat

02.01.2008:

I Sverige skal ICA-kjeden merke hver enkelt vare med hvilken klimabelastning den har. I Norge er man ennå langt unna en liknende ordning.

Nytt miljøgiftfunn på Gardermoen

Nytt miljøgiftfunn på Gardermoen

21.12.2007:

Landets høyeste forekomst av miljøgiften PFOS i avløpsvann er avdekket på Oslo Lufthavn (OSL). - Vi har funnet PFOS i brannskummet, selv om leverandøren har garantert at det ikke inneholder stoffet, sier Jostein Skjefstad i OSL.

USA blokkerer Bali-forhandlingene

USA blokkerer Bali-forhandlingene

14.12.2007:

FNs klimaforhandlinger, Bali:Forhandlingene om et klimavennlig veikart fra Bali lammes nå av USA, som motarbeider alle forpliktelser om utslippskutt. Nå er tiden i ferd med å renne ut på Bali.

Viser fra 145 til 148 av totalt 500 artikler