Du er her:

I en pressemelding fra Miljøverndepartementet står det at Artsdatabanken er i gang med å utforme en rødliste for truede naturtyper. Det er tre millioner fra sannheten.

– Vi har ikke fått pengene til gjøre jobben, sier direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken.

Rett før påske la Regjeringen frem naturmangfoldloven i Kongen i statsråd. Etter planen skal loven behandles i Stortingen før sommeren. Vedtas den, blir det innført et nytt nøkkelbegrep i norsk naturforvaltning. Det dreier seg om ”utvalgte naturtyper”. Dette er sårbar og truet natur som trenger særlige hensyn. I sin pressemelding melder Miljøverndepartementet at Artsdatabanken er i gang med utformingen av en offisiell rødliste for naturtypene våre. Men her tar departementet munnen for full.

- Skal departementet kunne gjøre en utvelgelse, må vi ha kunnskap om hvilke naturtyper som er sårbare og truede. Etter planen skal rødlisten legges frem våren 2010, men da må det bevilges prenger til det, sier Myklebust.

- Rødlisten er helt avgjørende for at naturmangfoldloven skal kunne virke. Uten denne kunnskapen vil ikke loven være mye verdt. Regjeringen må sørge for å bevilge pengene i revidert nasjonalbudsjett, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Miljøverndepartementet vil ikke kommentere saken ettersom det reviderte statsbudsjettet ikke er behandlet, men etter det vi erfarer vil pengene bli bevilget. Det betyr at Myklebust trolig kan nedsette en ekspertgruppe før sommeren, slik at arbeidet kommer i gang til høsten.

Gammel og artsrik produktiv skog på Østlandet er noe av det vi har minst igjen av i Norge. Bildet er tatt i Gampedalen i Buskerud, hvor nesten 60 rødlistearter er registrert. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken. (Foto: Martin Ødegaard)

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, mener at Artsdatabanken må få en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler