Du er her:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.


En sammenhengende busslinje fra Stavanger til Trondheim via Haugesund, Bergen, Førde, Ålesund og Molde, med avganger annenhver time. Nattbusser Bergen-Ålesund og Ålesund-Trondheim hver natt. Høres det ut som et godt og fristende kollektivtilbud? Det synes også Vestlandsrådet, som ønsket å arbeide for Ekspressbuss Vestlandet. Planene ble lansert i 2006, men planleggingen har stått i stampe i to år. En så lang busslinje krever et samarbeid mellom flere busselskaper, og Konkurransetilsynet erklærte det gjeldende samarbeidet om Kystbussen mellom Stavanger og Bergen for ulovlig i 2007. Nå har EFTAs overvåkingsorgan ESA saken om Kystbussen til behandling.

— Blir reserverte
— Jeg er ikke i tvil om at denne prosessen har gjort at vi blir veldig reserverte i alt vi gjør. Vi vet ikke lenger hva som er tillatt, sier administrerende direktør Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress. Hans selskap er Norges største ekspressbussaktør, og fungerer som markedsførings- og bindeledd for 34 ulike busslinjer. Mange av disse kjøres som samarbeid mellom flere busselskaper. Fra starten av var Nor-Way Bussekspress med i planleggingen av den nye linjen på Vestlandet, men de trakk seg ut da de ble klar over at Konkurransetilsynets vurdering også kunne få betydning for den nye linjen.

— Nå håndteres den problemstillingen av våre advokater, og jeg ønsker ikke å si noe konkret om Ekspressbuss Vestlandet før rammebetingelsene er avklart, sier Østbye.

Bør dryppe på bussen
— Det er klart at prosessen hos Konkurransetilsynet og i ESA setter noen begrensninger. Nå arbeider vi isteden med en markedsundersøkelse på strekningen, blant annet for å se på hvordan vi kan få dagens bilførere til å bruke buss, forteller Tom Halland Kristiansen. Han er prosjektleder for Ekspressbuss Vestlandet, og avventer ESAs holdning til saken med spenning.

— Hvis ESA fortsatt erklærer samarbeidet om Kystbussen for ulovlig, må vi tenke nytt. Vi må kartlegge hvilke konsekvenser dette får for andre eksisterende busslinjer, blant annet nordover fra Bergen mot Førde. Jeg tror at i fremtiden må det offentlige inn og styre ekspressbusstrafikken i mye større grad. Spørsmålet er om fylkeskryssende busstrafikk skal være rent markedsstyrt, eller om det er et offentlig og samfunnsmessig ansvar. Sett i lys av pengene som benyttes på jernbane, bør det dryppe noe på ekspressbussene også, sier Kristiansen.

— Samarbeid gir bedre konkurranse mot bil og fly
Vedtaket fra 2007 er klaget inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som imidlertid har stilt klagebehandlingen i bero i påvente av at ESA skal vurdere de konkurransemessige aspektene i henhold til EUs lovgiving på området. Thomas Nygreen, Naturvernforbundets representant i Kollektivkampanjen, mener saken hindrer fremveksten av et bedre busstilbud som er ønsket av alle, både trafikanter, myndigheter og miljøvernere.

— Er målet et best mulig busstilbud, eller er målet minst mulig konflikter med spissfindigheter i konkurranselovgivingen? Hvis enkeltselskaper ikke skal kunne samarbeide om lange busslinjer vil det gi økt risiko for selskapene, dårligere koordinering av avgangene og sørge for at stordriftsfordeler forsvinner. Samarbeid gir et bedre koordinert tilbud som er bedre egnet til å konkurrere med bil og fly, sier Nygreen.

— Skjønner ikke vurderingen
Den vurderingen deles ikke av Konkurransetilsynet. Ekspressbussene konkurrerer nemlig ikke med bil og fly i det hele tatt, ifølge deres kjennelse. En rundspørring blant busspassasjerene viste at få av disse hadde vurdert å bruke bil på reisen. Samtidig mener tilsynet at prisforskjeller mellom busslinjene som kjører mellom Oslo og Kristiansand viser at konkurransen er større mellom bussaktørene enn mellom buss og bil. Fordi Kystbussen ikke endret markedsadferd da Norwegian begynte å fly mellom Bergen og Stavanger mener tilsynet at heller ikke fly er en konkurrent, selv om sluttproduktet i alle tilfeller er det samme: Man kommer seg fra Bergen til Stavanger.

— Jeg stiller meg uforstående til at man ikke definerer andre transportmidler som del av det relevante markedet. En undersøkelse Timekspressen gjennomførte da de åpnet en ny busslinje, viste at over 60 prosent av de nye passasjerene på linjen var tidligere bilbrukere. Så skal ikke bilistene være del av det relevante markedet? Det skjønner jeg ikke, sier Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.

Alle ønsker forbedringer
Både fylkeskommunene langs strekningen, deres samarbeidsorgan Vestlandsrådet, miljøvernere, politikere, næringsliv, busselskaper og passasjerer ønsker en forbedring av busstilbudet langs Vestlandet. Konsulent Odd Steinar Viseth, som utarbeidet de første planene for Ekspressbuss Vestlandet, mener prosessen etter konkurranseloven blir et rent hinder.

— Det er dumt å legge slike begrensninger på en ønsket utvikling i kollektivtransporten. Andre busslinjer kan også bli rammet av Konkurransetilsynets kjennelse, sier Viseth.

Historien om Ekspressbuss Vestlandet viser at det er ikke bare-bare å kjøre buss i Norge.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler