Du er her:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.


En sammenhengende busslinje fra Stavanger til Trondheim via Haugesund, Bergen, Førde, Ålesund og Molde, med avganger annenhver time. Nattbusser Bergen-Ålesund og Ålesund-Trondheim hver natt. Høres det ut som et godt og fristende kollektivtilbud? Det synes også Vestlandsrådet, som ønsket å arbeide for Ekspressbuss Vestlandet. Planene ble lansert i 2006, men planleggingen har stått i stampe i to år. En så lang busslinje krever et samarbeid mellom flere busselskaper, og Konkurransetilsynet erklærte det gjeldende samarbeidet om Kystbussen mellom Stavanger og Bergen for ulovlig i 2007. Nå har EFTAs overvåkingsorgan ESA saken om Kystbussen til behandling.

— Blir reserverte
— Jeg er ikke i tvil om at denne prosessen har gjort at vi blir veldig reserverte i alt vi gjør. Vi vet ikke lenger hva som er tillatt, sier administrerende direktør Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress. Hans selskap er Norges største ekspressbussaktør, og fungerer som markedsførings- og bindeledd for 34 ulike busslinjer. Mange av disse kjøres som samarbeid mellom flere busselskaper. Fra starten av var Nor-Way Bussekspress med i planleggingen av den nye linjen på Vestlandet, men de trakk seg ut da de ble klar over at Konkurransetilsynets vurdering også kunne få betydning for den nye linjen.

— Nå håndteres den problemstillingen av våre advokater, og jeg ønsker ikke å si noe konkret om Ekspressbuss Vestlandet før rammebetingelsene er avklart, sier Østbye.

Bør dryppe på bussen
— Det er klart at prosessen hos Konkurransetilsynet og i ESA setter noen begrensninger. Nå arbeider vi isteden med en markedsundersøkelse på strekningen, blant annet for å se på hvordan vi kan få dagens bilførere til å bruke buss, forteller Tom Halland Kristiansen. Han er prosjektleder for Ekspressbuss Vestlandet, og avventer ESAs holdning til saken med spenning.

— Hvis ESA fortsatt erklærer samarbeidet om Kystbussen for ulovlig, må vi tenke nytt. Vi må kartlegge hvilke konsekvenser dette får for andre eksisterende busslinjer, blant annet nordover fra Bergen mot Førde. Jeg tror at i fremtiden må det offentlige inn og styre ekspressbusstrafikken i mye større grad. Spørsmålet er om fylkeskryssende busstrafikk skal være rent markedsstyrt, eller om det er et offentlig og samfunnsmessig ansvar. Sett i lys av pengene som benyttes på jernbane, bør det dryppe noe på ekspressbussene også, sier Kristiansen.

— Samarbeid gir bedre konkurranse mot bil og fly
Vedtaket fra 2007 er klaget inn for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som imidlertid har stilt klagebehandlingen i bero i påvente av at ESA skal vurdere de konkurransemessige aspektene i henhold til EUs lovgiving på området. Thomas Nygreen, Naturvernforbundets representant i Kollektivkampanjen, mener saken hindrer fremveksten av et bedre busstilbud som er ønsket av alle, både trafikanter, myndigheter og miljøvernere.

— Er målet et best mulig busstilbud, eller er målet minst mulig konflikter med spissfindigheter i konkurranselovgivingen? Hvis enkeltselskaper ikke skal kunne samarbeide om lange busslinjer vil det gi økt risiko for selskapene, dårligere koordinering av avgangene og sørge for at stordriftsfordeler forsvinner. Samarbeid gir et bedre koordinert tilbud som er bedre egnet til å konkurrere med bil og fly, sier Nygreen.

— Skjønner ikke vurderingen
Den vurderingen deles ikke av Konkurransetilsynet. Ekspressbussene konkurrerer nemlig ikke med bil og fly i det hele tatt, ifølge deres kjennelse. En rundspørring blant busspassasjerene viste at få av disse hadde vurdert å bruke bil på reisen. Samtidig mener tilsynet at prisforskjeller mellom busslinjene som kjører mellom Oslo og Kristiansand viser at konkurransen er større mellom bussaktørene enn mellom buss og bil. Fordi Kystbussen ikke endret markedsadferd da Norwegian begynte å fly mellom Bergen og Stavanger mener tilsynet at heller ikke fly er en konkurrent, selv om sluttproduktet i alle tilfeller er det samme: Man kommer seg fra Bergen til Stavanger.

— Jeg stiller meg uforstående til at man ikke definerer andre transportmidler som del av det relevante markedet. En undersøkelse Timekspressen gjennomførte da de åpnet en ny busslinje, viste at over 60 prosent av de nye passasjerene på linjen var tidligere bilbrukere. Så skal ikke bilistene være del av det relevante markedet? Det skjønner jeg ikke, sier Bjørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.

Alle ønsker forbedringer
Både fylkeskommunene langs strekningen, deres samarbeidsorgan Vestlandsrådet, miljøvernere, politikere, næringsliv, busselskaper og passasjerer ønsker en forbedring av busstilbudet langs Vestlandet. Konsulent Odd Steinar Viseth, som utarbeidet de første planene for Ekspressbuss Vestlandet, mener prosessen etter konkurranseloven blir et rent hinder.

— Det er dumt å legge slike begrensninger på en ønsket utvikling i kollektivtransporten. Andre busslinjer kan også bli rammet av Konkurransetilsynets kjennelse, sier Viseth.

Historien om Ekspressbuss Vestlandet viser at det er ikke bare-bare å kjøre buss i Norge.

Nyheter

Norges mektigste banksjef

Norges mektigste banksjef

10.08.2009:

Han har ikke oversikt over beholdningen, og er ikke rammet av finanskrisa. Han er en av få bankdirektører som har fått mer makt det siste året, men hvelvet hans lekker som en sil. Ivar Myklebust i Artsdatabanken kan meget vel være Norges mektigste bankdirektør.

Forbyr miljøgift i tåteflasker

Forbyr miljøgift i tåteflasker

03.08.2009:

Danmark går foran i EU, og forbyr bruken av stoffet bisfenol A i tåteflasker. Stoffet er hormonforstyrrende, og kan påvirke nervesystemet til små barn.

Fisker mer truet torsk

Fisker mer truet torsk

22.07.2009:

Fisket av sterkt truet kysttorsk økte i fjor, til tross for at bestanden befinner seg på et historisk lavt nivå. Havforskerne anbefaler null fangst.

Biologiske trusler til salgs

26.06.2009:

For noen hundrelapper kan du fylle hagen din med svært skadelige arter. Invasive fremmede arter er å få kjøpt over hele landet. Her er et utvalg av plantene du ikke bør ha på handlelista.

Viser fra 21 til 24 av totalt 500 artikler