Du er her:

Danmark går foran i EU, og forbyr bruken av stoffet bisfenol A i tåteflasker. Stoffet er hormonforstyrrende, og kan påvirke nervesystemet til små barn.

De aller fleste tåteflaskene på markedet er laget av plasten polykarbonat. Bisfenol A inngår som en byggesten i produksjonen av denne plasten. Nå innfører Danmark et ensidig forbud mot dette stoffet i tåteflasker, og vil arbeide for at EU innfører et totalforbud mot all bruk av stoffet i hele unionen. Den danske matministeren Eva Kjer Hansen har fått EU til å gå med på å lage en ny risikovurdering av stoffet. For ett år siden konkluderte EUs matmyndigheter med at konsentrasjonene barn fikk i seg ved normal bruk av tåteflasker var langt under grenseverdiene.

Norge vil regulere, men ikke forby
Det danske forslaget er enda ikke endelig vedtatt, men alle de store danske supermarkedkjedene har gått sammen om å fjerne bisfenol A-holdige tåteflasker fra hyllene. I Norge selges det fortsatt mange tåteflasker som inneholder stoffet.

— Vi har foreslått å regulere bruken av bisfenol A, som en del av vårt forslag om å regulere bruken av ti ulike miljøgifter i forbrukerprodukter. Stoffet er en byggesten til polykarbonat-plast, og er derfor ikke lett å totalforby. Vi vil regulere bisfenol A som ikke er bundet i strukturen i plasten, og derfor lett kan lekke ut til matvarene som er i emballasjen, samt til miljøet, sier sjefingeniør Inger Grethe England i SFTs kjemikalieavdeling.

Bisfenol A i tåteflasker er i dag forbudt i Canada, samt i enkelte amerikanske stater. I Canada diskuteres det nå å innføre forbud mot bruken av stoffet i plastforingen inne i hermetikkbokser. Bruken av stoffet i EU-området har økt kraftig de siste årene, med 70 prosents økning fra 1996 til 2006.

Vil totalforby
Forslaget i Danmark går lenger enn det norske forslaget, i og med at stoffet vil totalforbys i tåteflasker. I Norge vil det bare forbys dersom plasten inneholder ubundet bisfenol A, som lettere lekker ut til matvaren. Det danske forslaget innebærer også at danskene skal arbeide for et totalforbud mot all bruk av stoffet i hele EU. Stoffet er helseskadelig, men brytes ned i vann. Likevel er det gjenfunnet i sedimenter langt unna kjente kilder.

Illustrasjonsfoto: Alicat/Istockphoto

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler