Du er her:

Utviklingsutvalget foreslår at Norge setter av 30-60 milliarder kroner årlig til reduksjon av klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt. Det fremgår av en rapport utvalget la frem i dag.

Miljøvernminister Erik Solheim mottok innstillingen fra utvalget i dag. Utvalget, som ble nedsatt i desember 2006, la frem konkrete forslag til hvordan norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land. Blant de mest spenstige innspillene finner vi forslaget om milliarder tilklimatiltak. Utvalget mener at Norge bør sette av 1,5 til 3 prosent av Norges årlige brutto nasjonalinntekt (BNI) til klimatiltak inntil en klimaavtale som setter tak på utslipp av klimagasser i alle land er på plass. Dette vil gi mellom 30 og 60 milliarder årlig til klimatiltak her hjemme og i andre land.

90 prosents utslippskutt
- Samtidig må Norge arbeide for at de 10–20 andre rikeste landene setter av en tilsvarende andel av sitt BNP til klimatiltak. Utvalget mener Norge i 2050 må være et lavutslippssamfunn med utslipp som minst er 90 prosent lavere enn dagens utslipp. Dette vil gi oss et utslipp per person som er på linje med det verdensgjennomsnittet må basere seg på, dersom vi skal oppnå målet om å bergrense den globale temperaturøkningen til 2 °C, står det å lese i rapporten.

3000 milliarder årlig
- Dersom de ti-tyve rikeste landene gjorde dette ville det gi oss en årlig pengesum til utslippsreduksjoner på 3000 milliarder norske kroner, eller 500 mrd dollar. Under FNs klimamøte i Accra for et par uker siden foreslo fattige land at rike land skulle sette av 0,5 – 1 prosent av sitt BNP. Om de gjorde dette ville det gi over 400 mrd dollar årlig, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken, som har sittet i utvalget.

Ønsker pause i oljeletingen
Utvalget foreslår også fem års pause i tildeling av nye oljefelt i Norge. Utslippene fra olje- og gassindustrien står for nesten 15 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer 27 prosent av de norske utslippene.

Utvalget ber også Norge arbeide for å stanse all utvinning av olje og gass i områder utenfor nasjonale grenser, spesielt i Arktis.

- Utviklingsutvalgets flertall anbefaler at Norge tar initiativ, av hensyn til klimaet, til en avtale om å «fryse» all utvinning av nye olje- og gassforekomster i områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon, det vil si utenfor kontinentalsokler og nasjonale økonomiske soner. Spesielt anbefales det at Norge tar initiativ til forhandlinger knyttet til et moratorium for prosjektering av olje og gass i de arktiske områdene, står det i rapporten.

I tillegg til Haltbrekken har blant andre forfatter Åsne Seierstad, SV-politiker Audun Lysbakken, Frp-politiker Kristian Norheim og forsker Arne Strand sittet i utvalget. Utvalget ble ledet av Gunstein Instefjord fra Kirkens Nødhjelp.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler