Du er her:

Regjeringen lar nå private være med og bestemme hvilke av statens skoger som skal vernes. Det kan føre til færre og dårligere verneområder, frykter Naturvernforbundet.
Miljøvernminister Erik Solheim gikk nylig ut og lovte omfattende økning i skogvernet i 2008 og 2009. Det kan bli vanskelig, ifølge Norges Naturvernforbund. Nå legges det nemlig opp til en verneprosess etter frivillig vern-konseptet. Det betyr at private brukerinteresser skal få være med på å velge ut hvilke områder som skal foreslås vernet. Det ble klart etter en avtale mellom Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet i juli. Etter planen skal verneforslagene legges ut på høring 1. oktober. Rekker man ikke det, kan Solheims tidsplan ryke.

- Må holde løftet
- Det er ingen grunn til å vanne ut eller somle med skogvernet på statens egen eiendom. Vi frykter at den foreslåtte prosessen fra Miljøverndepartementet vil gjøre nettopp det. Her må Solheim i stedet sørge for fortgang slik at han kan få vernet en betydelig andel skog før valget neste år, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Lover omfattende vern allerede i år
Statssekretær Heidi Sørensen kan imidlertid forsikre overfor Miljøjournalen at Regjeringen legger opp til høy fremdrift i skogvernet.

- Vi planlegger omfattende skogvern i 2008 og 2009, både på statsgrunn og ved frivillig vern på privatgrunn. Dette er nå mulig fordi vi de siste årene har gjennomført et omfattende arbeid med kartlegginger og verneprosesser, slik at store skogarealer nå kan vernes, sier Sørensen.

At brukerinteressene tas med i prosessene vil ikke hindre fremdriften, ifølge Sørensen.

650 kvadratkilometer kan bli vernet
- Det er viktig å sikre god lokal forankring av vernet, også der det dreier seg om statsgrunn. Samtidig vil vi opprettholde god framdrift i arbeidet, og vi legger opp til vernevedtak for skog i statsallmenningene i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene i løpet av 2008 og 2009.

Miljøverndepartementet opplyser at det nå foreligger tilbud om frivillig vern av nær 100 områder med cirka 250 kvadratkilometer produktiv skog. På statsgrunn er det funnet cirka 400 kvadratkilometer med verneverdig produktiv skog.

- Et vern av så store skogområder vil innebære at norsk skogvern kan økes vesentlig, sier Sørensen.

Frykter historisk lavmål
Gjermund Andersen i Naturvernforbundets skogutvalg er imidlertid ikke overbevist.

- Vi frykter at prosessen staten nå legger opp til vil føre til at de mest verdifulle skogene tas ut av verneplanen, fordi lokale næringsinteresser tas med på utvelgelsen. Hvis ikke sakene sendes ut på høring 1. oktober, vil ikke Solheim rekke å verne noe av denne skogen før valget. Saksbehandlingen vil ta for lang tid. Da går Regjeringen inn i historien med et historisk lavmål av vernet skog, sier han.

I siste del av sin periode vernet regjeringen Bondevik mye mer enn hva regjeringen Stoltenberg har greid på tre år.

Statssekretær Heidi Sørensen lover mer skogvern allerede i år. (Foto: Knut Åserud/SV)

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund frykter at Miljøverndepartementet er i ferd med å vanne ut prosessen med vern av statens skoger. (Foto: NNV)

Før hogsten i fjor hadde Gampedalen i Buskerud internasjonale verneverdier. Nå er området nedgradert til å ha nasjonale verneverdier. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler