Du er her:

Det er ikke nok å redusere utslippene. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer må vi fjerne enorme mengder CO2 fra atmosfæren, ifølge den berømte klimaforskeren James Hansen.

— Vi er i ferd med å sende jorda inn i en fullstendig isfri tidsalder. Vi kan ikke gjøre det! Det vil føre til en massiv og irreversibel utryddelse av arter. Mer enn halvparten av jordas arter har blitt utryddet i tidligere varmeperioder i klodens historie. Lar vi dette skje, vil våre barn og barnebarn måtte leve på en svært forstyrret planet, sier James Hansen, klimaforsker og direktør ved NASAs Goddard Institute for Space Studies.

Går ut mot kvotehandel
Hansen besøkte Norge i mars. Vi traff ham etter et foredrag i Polyteknisk forening. Han er en av verdens mest anerkjente klimaforskere. Få måneder før en ny klimaavtale skal inngås i København, går han nå sterkt ut mot det europeiske systemet med handel av klimakvoter. Hansen mener at en avgift på utslipp av CO2 er langt mer effektivt.

— Vi må få en pris på bruk av kull, olje og gass som påvirker folks valg. Vi må gjøre de fossile brenslene dyrere, slik at vi kan flytte oss over på den energien som ikke gir utslipp, sier Hansen.

Han påpeker at kvotehandelen så langt ikke har gitt resultater for klimaet.

— Handelen med klimakvoter har ikke klart å redusere utslippene. Det går altfor sakte, sier Hansen.

Vil tidoble CO2-prisen
Han mener at EU, USA og Kina må gå foran og bli enige om en CO2-avgift. I løpet av ett år kan et nytt og effektivt system være innført. Hansen ser for seg en tidobling av prisen fra dagens handel med klimakvoter. Det ville medføre at bensinen blir 1 dollar dyrere per gallon, eller cirka 2 kroner literen.

— Da gir man et tydelig signal til forbrukere og næringsliv, sier Hansen.

Pengene som kommer inn vil Hansen dele ut til folket igjen, ved å belønne dem som ønsker å leve miljøvennlig. Resultatet vil bli en vridning bort fra den fossile økonomien og over mot en mer bærekraftig økonomi, tror klimaforskeren.

I sitt foredrag viste Hansen hvordan jordas klima har vekslet mellom kalde og varme perioder, hvor temperaturen har gått opp og ned i takt med CO2-innholdet i atmosfæren. Isen har kommet og gått i et rolig tempo, der CO2-nivået endres med 0,0001 ppm (parts per million) hvert år. Takket være menneskers bruk av olje, gass og kull øker nå CO2-nivået med 2 ppm i året, hvilket er 200 000 ganger raskere enn jorda naturlige tempo.

— Mennesket har overtatt kontrollen over jordas klima, fastslår Hansen.

Risikerer fullstendig nedsmelting
Det er nå 385 ppm CO2 i atmosfæren. Det er over 100 ppm mer enn hva det var før den industrielle revolusjonen. Jorda har vært gjennom flere isfrie perioder tidligere. Forskning i Antarktis har vist at isdannelsen starter ved 450 ppm. Det betyr at all is på sikt vil forsvinne om vi passerer det nivået. Samtidig er 450 ppm det mest ambisiøse nivået man kan forvente å oppnå enighet om i den nye klimaavtalen. Trolig vil resultatet bli 500 eller 550 ppm.

— 550 ppm er garantert katastrofe, og det er dit vi er på vei hvis vi ikke slutter å brenne kull, olje og gass. Hvis vi ønsker en planet som ligner på den vi har hatt de siste 20 000 årene, må vi ta klimagasser ut av atmosfæren. Målet må være å redusere CO2-nivået til 350 ppm, sier Hansen.

— Min helt
Hansen var blant de første forskerne som satt klimaendringene på den politiske dagsordenen. Han fikk stor oppmerksomhet da han i 2005 og 2006 beskyldte Det hvite hus og NASA for å endre hans uttalelser for å få den globale oppvarmingen til å virke mindre farlig.

— Du er en av mine helter, avslørte miljøvernminister Erik Solheim, som stakk en kjapp tur innom Polyteknisk forening for å hilse på Hansen.

— Jeg husker din tale for den amerikanske kongressen i 1988, der du la frem hvilken trussel klimaendringene representerer. Det hadde enorm betydning for klimadebatten, sa Solheim.

Han er enig med sin helt i at innføring av en CO2-avgift ville være bedre for kloden enn kvotesystemet.

— Men det er mye vanskeligere å få til, slo Solheim fast.

- Du er er av mine helter, sa miljøvernminister Erik Solheim til klimaforsker James Hansen. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler