Du er her:

Et 35 0000 kvadratkilometer stort landfast isflak brakk i sommer løs i Framstredet mellom Grønland og Svalbard, melder Norsk Polarinstitutt.

Isflaket tilsvarer en tiendel av Norges landareal. Etter å ha brukket løs, delte isen seg i mange mindre flak. Fastisen var bare noen få år gammel. Fra tidligere er det kjent at tilsvarende is eksisterte i flere tiår. Forskerne mener at de pågående klimaendringene spiller en stor rolle i sommerens hendelse.

- Et større område med åpent vann øst for fastisen, en såkalt polynya, muligjorde at bølger under eller etter en storm kan nå fastisen og brekke den opp. Endringer i havstrømmer, smelting av isfjell og tykkelsesendringer i fastisen kan også ha bidratt til det som er observert, sier havisforsker Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutt.

Polarinstituttet oppdaget bruddet på satellittbilder før forskningstoktet til Framstredet i september. Der ble det samlet inn en rekke prøver som skal gi svar på hvordan det arktiske økosystemet reagerer på raske endringer i isdekket.

- Toktet til Framstredet er del av en langsiktig og systematisk overvåkings- og forskningsarbeid Polarinstituttet har gjort i Framstredet siden begynnelsen av 1990-tallet. Aktiviteten rettet mot havisfysikk ble intensivert etter 2003, melder Polarinstituttet.

Satellittbildet viser hvordan isen brøt løs i Framstredet øst for Grønland i sommer. (Kilde: Norsk Polarinstitutt)

Smeltende isfjell var tolig en av årsakene til at et enormt isflak brøt løs i Framstredet i sommer. (Foto: Norsk Polarinstitutt)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler