Du er her:

Etter forhandlinger på overtid skiltes landene på FNs klimatoppmte uten enighet om økning i midlene til klimatilpasninger i fattige land.
U-landene møtte motstand fra en samlet i-landsgruppe i forhandlingene om å innføre en avgift på utstedelsen av klimakvoter, noe som ville gitt en betydelig økning til tilpasningsfondet. Forhandlingene ble avsluttet halv fire i natt.
Ifølge Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm skapte dette en forsuret stemning mellom rike og fattige land som det er uheldig for den videre i prosessen.


Det ble imidlertid enighet om administering av tilpasningsfondet, noe som medfører at utbetalinger til konkrete prosjekter for klimatilpasning i u-land kan starte i mars 2009.


Norges innsats for å få karbonfangst og lagring inn i den grønne utviklingsmekanismen (CDM) ble heller ikke kronet med hell. Styret for CDM skal komme tilbake med en vurdering av saken innen møtet i København i 2009.


Ellers resulterte toppmøtet i Poznan i en arbeidsplan for de videre forhandlingene i frem mot en ny klimaavtale i København. Øverst på listen står forpliktelser om utslippskutt i i-land og finansiering av klimetiltak i u-land.


-Vi har hatt gode diskusjoner om utslippsmål og fått på plass et godt arbeidsprogram fram til København i 2009. Men særlig diskusjonen om finansiering av klimatilpasning i u-land understreker at utfordringene fram mot København er betydelige, sier Hanne Bjurstrøm.


Klimetoppmøtet avsluttes med store forventninger til maktskiftet i Washington og USAs intreden i forhandlingene.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler