Du er her:

BONN, Tyskland: Mer enn 200 millioner mennesker kan bli tvunget til å flytte på grunn av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny FN-rapport.

Rapporten ble lagt fram under FNs klimaforhandlinger i Bonn denne uken, og sier at en plan for å takle masseflukt er nødvendig. Den antyder at tallet på klimaflyktninger kan bli den største flyktningekatastrofen verden noen gang har stått overfor.

"De neste tiårene vil klimaendringer tvinge eller motivere millioner av mennesker til å flytte fra sine hjem, på leting etter gode levekår og trygghet" skrives det i rapporten som er utarbeidet av FNs universitet, CARE International og Columbia University.

De mest sårbare regionene i verden er enten lavtliggende områder som kan bli oversvømt av havstigning, og områder som grenser opp til ørkener og har lav tilgang på ferskvann. Øystater som Tuvalu og Maldivene, deltaområder i Bangladesh, Vietnam og Egypt og tørre områder i Sahel-området i Afrika og Mexico fremheves spesielt.

"I de tettbefolkede Ganges, Mekong og Nilen-deltaene vil en havnivåstigning på én meter påvirke 23,5 millioner mennesker, og redusere det dyrkbare arealet med 1,5 millioner hektar", konkluderer rapporten.

FNs klimaforhandlinger i Bonn avsluttes i dag. Et avtaleutkast ligger på bordet, men forhandlingene står i stampe av flere grunner. Industrilandene vil ikke sette et endelig, felles mål for maksimale utslipp, mens utviklingslandene forsøker å sikre at de får tilgang til midler og teknologi slik at de kan utvikles økonomisk uten å bidra til større utslipp.

Les mer om klimaforhandlingene i Bonn her (engelsk).

Tydelig melding fra organisasjonen Oxfam under klimaforhandlingsmøtet i Bonn denne uken. Utsettelse av en sterk og forpliktende klimaavtale, vil få store og fatale konsekvenser.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler