Du er her:

Verdens eldste reaktor av Tsjernobyl-typen skal legges ned. Men når og hvordan det skal gjøres er ennå ikke bestemt.

Byen Sosnovy Bor utenfor St. Petersburg huser verdens eldste atomreaktor av samme type som smeltet under Tsjernobyl-katastrofen i 1986. To av reaktorene har allerede nådd sin prosjekterte levealder på 30 år, men når de skal legges ned er fremdeles et åpent spørsmål. Det finnes ingen plan for hvordan kraftverket i Sosnovy Bor skal stenges og nedbygges. Slike planer mangler i Russland generelt.
I slutten av oktober arrangerte miljøorganisasjonen Zelenyj Mir (Grønn Verden) og administrasjonen i Sosnovy Bor en høring. Der diskuterte man hva som skal til for å legge ned de fire reaktorene, og representanter fra russiske myndigheter, forskere, miljøvernere og administrasjonen deltok.
– Det finnes i dag ikke penger til dekommisjonering eller skikkelig lagring av atomavfallet, men man har penger til å bygge nye reaktorer, sier Oleg Bodrov i Zelenyj Mir.
– Dette atomkraftverket har samlet avfall siden 1973, og det finnes nå over 4000 tonn brukt brensel på et midlertidig lagringssted, påpeker Bodrov. Han presiserer at det brukte brenselet er den verste typen atomavfall.

Legges ned i 2018
– Det har blitt sagt at den første reaktoren i Sosnovy Bor skal legges ned i 2018, men det er et årstall vi er usikre på, sier Kjersti Album i Internasjonal Prosjektavdeling i Naturvernforbundet.
Hun mener det har vært en bevegelse hos atomindustrien ved at de er mer opptatt av dekommisjonering, og at de faktisk møter på høringen.
– Dekommisjonering er et vanskelig og stort spørsmål med blant annet sosiale, teknologiske og finansielle problemstillinger, forklarer hun.
Naturvernforbundet har vært med og skrevet et dekommisjoneringskonsept, med forslag til hva en russisk dekommisjoneringsplan bør inneholde.
Igor Konyshev i de russiske atommyndighetene, Rosatom, sa under høringen at det var en tendens mot at flere land var positive til atomkraft.
– Meningsmålinger viser at man er positive til atomkraft, også i Russland, sier han. Han peker også på at det er en trend at flere land nå vurderer å øke andelen atomkraft.

Ønsker innsyn
For Zelenyj Mir er innsyn og deltakelse i nedleggingsprosessen det viktigste. Oleg Bodrov peker på flere utfordringer for nedleggelsen av den farlige reaktoren
– Det mangler finansiering for forberedelser til dekommisjonering, og det mangler penger i fondet som skal brukes til nedlegging av kraftverket, sier Bodrov.
Han mener også at mulighetene til å ta seg av atomavfallet er mangelfull.
– Alle avgjørelser bør være til offentlig ettersyn, og all informasjon bør være tilgjengelig for alle, sier han. Bodrov sier at det viktigste spørsmålet å diskutere er offentlighet og deltakelse.
– Atomindustrien ønsker kun å informere, ikke å diskutere problemet. De kom, holdt innlegg, og forlot høringen. De russiske myndighetene har også kommet med et eget konsept, men det er ikke like omfattende som det blant annet Naturvernforbundet og Zelenyj Mir har kommet med.
– Det beste som kan sies om Rosatoms konsept, er vel at de i det hele tatt har kommet med et, sier Kjersti Album. Hun sier at konseptet er veldig vagt og tynt, men er likevel glad for at noe har kommet fra Rosatom.

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler