Du er her:

Verdens eldste reaktor av Tsjernobyl-typen skal legges ned. Men når og hvordan det skal gjøres er ennå ikke bestemt.

Byen Sosnovy Bor utenfor St. Petersburg huser verdens eldste atomreaktor av samme type som smeltet under Tsjernobyl-katastrofen i 1986. To av reaktorene har allerede nådd sin prosjekterte levealder på 30 år, men når de skal legges ned er fremdeles et åpent spørsmål. Det finnes ingen plan for hvordan kraftverket i Sosnovy Bor skal stenges og nedbygges. Slike planer mangler i Russland generelt.
I slutten av oktober arrangerte miljøorganisasjonen Zelenyj Mir (Grønn Verden) og administrasjonen i Sosnovy Bor en høring. Der diskuterte man hva som skal til for å legge ned de fire reaktorene, og representanter fra russiske myndigheter, forskere, miljøvernere og administrasjonen deltok.
– Det finnes i dag ikke penger til dekommisjonering eller skikkelig lagring av atomavfallet, men man har penger til å bygge nye reaktorer, sier Oleg Bodrov i Zelenyj Mir.
– Dette atomkraftverket har samlet avfall siden 1973, og det finnes nå over 4000 tonn brukt brensel på et midlertidig lagringssted, påpeker Bodrov. Han presiserer at det brukte brenselet er den verste typen atomavfall.

Legges ned i 2018
– Det har blitt sagt at den første reaktoren i Sosnovy Bor skal legges ned i 2018, men det er et årstall vi er usikre på, sier Kjersti Album i Internasjonal Prosjektavdeling i Naturvernforbundet.
Hun mener det har vært en bevegelse hos atomindustrien ved at de er mer opptatt av dekommisjonering, og at de faktisk møter på høringen.
– Dekommisjonering er et vanskelig og stort spørsmål med blant annet sosiale, teknologiske og finansielle problemstillinger, forklarer hun.
Naturvernforbundet har vært med og skrevet et dekommisjoneringskonsept, med forslag til hva en russisk dekommisjoneringsplan bør inneholde.
Igor Konyshev i de russiske atommyndighetene, Rosatom, sa under høringen at det var en tendens mot at flere land var positive til atomkraft.
– Meningsmålinger viser at man er positive til atomkraft, også i Russland, sier han. Han peker også på at det er en trend at flere land nå vurderer å øke andelen atomkraft.

Ønsker innsyn
For Zelenyj Mir er innsyn og deltakelse i nedleggingsprosessen det viktigste. Oleg Bodrov peker på flere utfordringer for nedleggelsen av den farlige reaktoren
– Det mangler finansiering for forberedelser til dekommisjonering, og det mangler penger i fondet som skal brukes til nedlegging av kraftverket, sier Bodrov.
Han mener også at mulighetene til å ta seg av atomavfallet er mangelfull.
– Alle avgjørelser bør være til offentlig ettersyn, og all informasjon bør være tilgjengelig for alle, sier han. Bodrov sier at det viktigste spørsmålet å diskutere er offentlighet og deltakelse.
– Atomindustrien ønsker kun å informere, ikke å diskutere problemet. De kom, holdt innlegg, og forlot høringen. De russiske myndighetene har også kommet med et eget konsept, men det er ikke like omfattende som det blant annet Naturvernforbundet og Zelenyj Mir har kommet med.
– Det beste som kan sies om Rosatoms konsept, er vel at de i det hele tatt har kommet med et, sier Kjersti Album. Hun sier at konseptet er veldig vagt og tynt, men er likevel glad for at noe har kommet fra Rosatom.

Nyheter

Frykter isfri fremtid

Frykter isfri fremtid

02.06.2009:

Det er ikke nok å redusere utslippene. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer må vi fjerne enorme mengder CO2 fra atmosfæren, ifølge den berømte klimaforskeren James Hansen.

Slappe utslippsmål

Slappe utslippsmål

22.05.2009:

Med utslippsmålene de rike landene har satt seg, vil man ikke komme langt nok i å nå anbefalingene fra FNs klimapanel.

Man eter maneter

Man eter maneter

14.05.2009:

Havet tømmes for fisk. Glassmaneter er det imidlertid massevis av. Noen som fikk lyst på middag nå?

Viser fra 29 til 32 av totalt 500 artikler